"Det finns många trender som talar för att kunder kommer fortsätta att söka sig från de traditionella bankerna till mer oberoende rådgivare", säger Lars Uppsäll, vd för Burenstam & Partners.
Finans

Burenstam & Partners spränger 100-miljonersvallen

Kunder går från traditionella storbanker till oberoende spelare som oss. Det är en global trend, säger Lars Uppsäll, vd på Burenstam & Partners.

Publicerad 2020-12-21
Lars Uppsäll.

På fem år har förmögenhetsrådgivaren dubblat omsättningen och kommer i år att för första gången landa på över 100 miljoner kronor, med en vinst på runt 20 miljoner.

Vd Lars Uppsäll spår fortsatt tillväxt och det är bakgrunden till att Burenstam & Partners nu planerar en offensiv expansion. Förra veckan meddelade förmögenhetsrådgivaren att antalet anställda ska dubbleras till och med år 2025.  

– Det finns många trender som talar för att kunder kommer fortsätta att söka sig från de traditionella bankerna till mer oberoende rådgivare, säger Uppsäll och fortsätter:

– I Sverige, men även i många andra länder, har private banking dominerats av storbankerna. Och de har försökt att uppnå stordriftsfördelar i verksamheten genom att styra in kunderna mot olika produkterbjudanden som är mer skalbara för banken. Det driver kunder från traditionella banker till sådana som oss.

Även en ökad benägenhet att byta bank gynnar Burenstam & Partners.

–Historiskt har det varit så att man får sitt första bankkonto av föräldrarna och sedan stannar man i den banken resten av livet. Men de yngre generationerna är mer otrogna mot sina banker. Och bland dem som ärver förmögenheter är det inte lika vanligt som förut att man stannar i föräldrarnas bank. Man kräver också andra saker av sin leverantör än vad man tidigare gjort.

Burenstam & Partners försöker leva upp till den nya floran av krav från kunderna på olika sätt. Bland annat genom en app som inkorporerar den så kallade ”förmögenhetsplanen” som görs i samband med att rådgivaren dokumenterar kunden och dennes behov. Det senaste är att kunden via appen även kan följa hållbarhetsdata för sin portfölj, exempelvis portföljens klimatavtryck.

Hur viktigt är det för kunden med hållbarhetsrapportering och att känna till en egna portföljens klimatavtryck?
–Cirka hälften av våra kunder tycker det är viktigt eller mycket viktigt.

Enligt Lars Uppsäll ska en överlägsen kundupplevelse fungera som en av verksamhetens tillväxtmotorer. Samtidigt är en god avkastning grundbulten. Och något som utmärker Burenstam & Partners är arbetet inom alternativa investeringar – private equity och fastighetsinvesteringar.

–Institutioner bygger upp en private equity-exponering successivt med investeringar under flera års tid. Vi har samma tänk när det gäller våra kunder. Om en kund vill ha 10 procent av sina tillgångar i private equity bygger vi upp det successivt vilket bland annat innebär att riskerna sprids.

En rad stora riskkapitalbolag, såväl nordiska som mer internationella, är samarbetspartners.

Det rör sig om bland andra Altor, Verdane, Nortzone, Litorina, Balderton, Jolt, Education Growth Partners och Synova.

Samarbetspartners inom fastighetsinvesteringar är bland andra CapMan, Blackstone Real Estate Partners, NREP, Angelo Gordon, Northwood Investors, Sirius och StepStone Real Estate Partners. 

– Fastighetsinvesteringarna liknar private equity. Det handlar om förvaltare som förädlar fastighetsbeståndet på ett aktivt sätt. Det kan röra sig om allt ifrån att utveckla ett logistikcentrum på en bit strategiskt belägen mark eller att ställa om handelsfastigheter till bostäder, säger Lars Uppsäll och fortsätter:

–Vi försöker erbjuda våra kunder investeringsmöjligheter som de annars skulle ha svårt att få tillgång till. Minsta teckning i sådana här fonder är typiskt sett mellan 5 till 10 miljoner euro och förvaltarna är bland de absolut bästa. Investerare står i kö för att investera hos dessa förvaltare och alla får inte möjligheten. Sista fem åren har kunderna kommitterat cirka 8 miljarder kronor till dessa program.

Platsannonser

Nyheter