FinansNyhet

Bure säljer aktier i dotterbolag

Publicerad

Bure säljer 9 procent av aktierna i Mercuri till cheferna i dotterbolaget. Samtidigt får investmentbolaget en ny styrelseledamot.

Sara Johansson

Bure Equity kallar till årsstämma den 30 april. Stämman ska bland annat godkänna avyttring av aktier i dotterbolaget Mercuri International Group.

Bure äger 99,1 procent av aktierna i Mercuri International Group AB som bolaget ägt sedan 1998. Nu föreslår styrelsen föreslår en avyttring av upp till 9 procent av aktierna i Mercuri till ledande befattningshavare i Mercuri. 

”Skälet till en avyttring av aktier i Mercuri till ledande befattningshavare är att styrelsen bedömer att en avyttring till ledande befattningshavare är ett effektivt verktyg för att möjliggöra en framtida god värdetillväxt på Bures innehav i Mercuri genom att ge ledande befattningshavare ett kraftfullt incitament att verka för en positiv utveckling av Mercuris verksamhet”. 

Annons

Enligt kallelsen ska köpeskillingen för aktierna minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget. Under 2018 omvärderades innehavet i Mercuri vilket medförde en reversering av tidigare nedskrivningar med 50 miljoner kronor. Aktierna är bokförda till 105 miljoner kronor per den 31 december 2018. 

Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap med verksamhet i alla världsdelar. Mercuri-koncernens nettoomsättning och rörelseresultat under 2018 exklusive Celemi som avyttrades i maj 2018 var 377 miljoner kronor respektive 27 miljoner kronor.

Försäljningen ska genomföras senast den 31 oktober 2019, enligt förslaget.

Annons

Under stämman ska även en delvis ny styrelse godkännas. Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Carsten Browall. Mathias Uhlén har avböjt omval. 

Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Carsten Browall är ordförande i GHP Specialty Care AB och styrelseledamot i Osstell AB, Cellink AB och S2 Medical AB. Han har tidigare innehaft ledande positioner på Unfors RaySafe AB, Capio AB, Nobel Biocare AB och Mölnlycke Health Care.

Annons
Annons