Branschexperter: ”Marknaden har vant sig vid ett högre ränteläge”

Veckans fredagspanel består av Robert Boije, SBAB, Liza Nyberg, Svensk Fastighetsförmedling och Johan Engström, Fastighetsbyrån.
Publicerad
Uppdaterad

Det diskuteras fortsatta räntehöjningar, skyhöga elpriser och hemmajobb. Veckans fredagspanel har bostadstema och består av Robert Boije, SBAB, Liza Nyberg, Svensk Fastighetsförmedling och Johan Engström, Fastighetsbyrån.

Realtid.se

Robert Boije, chefsekonom SBAB

1. Vad kan vi förvänta oss på bostadsmarknaden efter räntehöjningen?
– Trots fortsatta höjningar av Riksbankens styrränta steg bostadspriserna brett i januari. Det var troligen en normal säsongseffekt. En beräkning av den underliggande pristrenden, alltså då man rensat bort säsongseffekten och annan tillfällig prispåverkan, indikerade en fortsatt negativ prisutveckling på bostäder i januari. Undantaget var bostadsrätter i Storstockholm som låg på en ökningstakt på noll procent. Vi tror att bostadspriserna kan fortsätta falla några ytterligare procent under våren, och att priserna stabiliseras först när Riksbanken tydligt aviserar att man kommer att vila på hanen framöver.

2. Hur ser efterfrågan ut för villor jämfört med bostadsrätter?
– Sedan förra vårens toppnoteringar har villapriserna fallit några procentenheter mer än bostadsrättspriserna. Relativt sett större prisuppgångar under pandemin på villor i kombination med kraftigt stigande elpriser, som slår hårdare mot villor, kan troligen förklara detta. I januari såg vi dock att antalet budgivare ökade relativt mycket för just villor. Möjligen är det ett tecken på en liten ljusning på villasidan.

3. Hur påverkas marknaden av inflationen, exempelvis de ökade kostnaderna för el?
– Under flera år har ansvariga myndigheter oroat sig för effekten av stigande bolåneräntor. Dock har fjolårets höga inflation, i synnerhet elpriserna, seglat upp som ett betydligt större problem för många villaägare. Dels kan den ha bidragit till den stora prisnedgången på villor, dels till att priserna på energieffektiva hus, och hus med andra uppvärmningskällor än ren el utvecklas mer positivt än priserna på andra hus. Marknaden för nyproducerade villor är i det närmaste tvärdöd i dag. När det klarnar kring inflations- och ränteutsikterna, samt att de ökade byggkostnaderna reverseras, bör nyproducerade energieffektiva hus bli konkurrenskraftiga om de höga elpriserna består.

Annons

4. Vad tror du om att arbeta hemifrån, är det fortsatt en trend?
– Jag vågar inte uttala mig om det då det inte finns någon riktigt bra statistik på detta. Det finns en del mindre undersökningar som pekar mot att många har fortsatt att jobba hemifrån helt eller delvis efter den akuta fasen av pandemin. Att det skulle reverseras helt till hur det såg ut före pandemin har jag svårt att se.

Liza Nyberg, vd Svensk Fastighetsförmedling

1. Vad kan vi förvänta oss på bostadsmarknaden efter räntehöjningen?
– Troligtvis kommer marknaden fortsätta att stabiliseras och tendensen till ökande priser i storstäderna kommer att fortsätta. Trots att det är en höjning är den inte lika kraftig som tidigare, och det är oron som gjort köparna tveksamma. Om det kommer en indikation om att detta är lägre och kanske bara följs av en höjning till så blir oron inte en lika stor faktor.

2. Hur ser efterfrågan ut för villor jämfört med bostadsrätter?
– Efterfrågan är alltid stor, vi saknar bostäder i Sverige. Som vanligt är det bostadsrätter som snabbast återhämtar sig. Vi kan se att exempelvis centrala Stockholms bostadsmarknad, som brukar vara den som visar trenden, redan nu ökar i pris. Villorna, som i större utsträckning påverkas av elpriser och andra ökade kostnader, ligger lite efter och har ännu inte vänt uppåt vilket gör att det fortfarande finns en försiktighet. Men innan sommaren kommer även de att visa ökning tror jag.

Annons

3. Hur påverkas marknaden av inflationen, exempelvis de ökade kostnaderna för el?
– Boendeekonomin är idag likställd med hushållsekonomin. Det är en så väsentlig del av vad man har att röra sig med. Därför påverkas alla delar och har varit en faktor i intresset för att skaffa bostad. Med sjunkande elpriser och tecken på att inflationen nått sin topp så kommer även bostadsmarknaden att stabiliseras.

4. Vad tror du om att arbeta hemifrån, är det fortsatt en trend?
– Vi är nu i ett läge då alla försöker att hitta en normalitet i sitt arbetssätt, och det enda vi kan säga med säkerhet är att det kommer att vara en blandning av det bästa från pre-pandemi och pandemitiden. Och det innebär att det fortsättningsvis kommer att vara en del distansarbete, det kommer att vara fysiska möten, det kommer att vara ett sug på socialt umgänge och stadsliv samtidigt som att många har förändrat sitt synsätt på livet och värderar lite annorlunda. Vi kan se att det fortfarande finns ett ökat intresse för närhet till natur och att många orter utanför de tre stora har ett ökat intresse, likaså i kranskommuner. Men det är svårt att säga om den trenden kommer att stabiliseras eller fortsätta.

Johan Engström, vd Fastighetsbyrån

1. Vad kan vi förvänta oss på bostadsmarknaden efter räntehöjningen?
– Senaste höjningen kommer inte som någon skräll, och bör inte få några betydande effekter på bostadsmarknaden. De flesta, både experter och konsumenter som är aktiva på bostadsmarknaden, har haft 0,5 procents höjning i sina kalkyler. Höjningen kommer märkas i plånböckerna och sannolikt ha en viss dämpande effekt på priserna. Samtidigt har marknaden vant sig vid ett högre ränteläge och känslan är ändå att vi närmar oss slutet på räntehöjningsracet. Det gör köpare och säljare mindre osäkra och mer benägna att göra bostadsaffärer.

Annons

2. Hur ser efterfrågan ut för villor jämfört med bostadsrätter?
– De senaste månaderna har efterfrågan på bostadsrätter varit något starkare än på villor. Det beror framförallt på de höga energipriserna som påverkar villamarknaden i högre utsträckning. Vi kan även se en skillnad mellan de olika elprisområdena där tendensen är att priserna har sjunkit mer i elområde fyra och tre.

3. Hur påverkas marknaden av inflationen, exempelvis de ökade kostnaderna för el?
– Inflationen är en faktor som påverkar bostadsmarknaden, framförallt de höga elpriserna i dagsläget. Inflationen har också lett till högre räntor vilket är direkt avgörande för bostadsmarknaden. I tidigare lågkonjunkturer har vi kunnat sänka räntan för att stimulera, vilket även balanserat bostadsmarknaden. Den möjligheten finns inte nu.

4. Vad tror du om att arbeta hemifrån, är det fortsatt en trend?
– Den trenden var väldigt tydlig under 2020 och 2021, och finns till viss del kvar. Viljan att bo större och ha ett hemmakontor finns kvar, men inflation och höga energipriser har minskat möjligheterna. Vi har även verksamhet i Spanien och Portugal och där kan vi se att det blivit vanligare att köpa bostad och jobba på distans under längre perioder.

Annons