Annons

Annons

Kull_Tikkanen_Winter.jpg

Nyårspanelen: Johanna Kull, Nordnet. Klas Tikkanen, Nordic Capital. Eirik Winter, BNP Paribas.
Nyårspanelen: Johanna Kull, Nordnet. Klas Tikkanen, Nordic Capital. Eirik Winter, BNP Paribas.

"Börsen går upp mellan 5 och 10 procent 2019"

I Realtids nyårspanel är det många som gillar Riksbankens räntehöjning. Det tycker både Johanna Kull på Avanza och Eirik Winter på BNP Paribas. Det är också tydligt att riskkapitalbolagen har mycket pengar för förvärv och fusioner, vilket inte minst svaret från Klas Tikkanen på Nordic Capital visar.

"Handelskonflikten avgörande"

Johanna Kull, sparekonom på Avanza
Johanna Kull

Johanna Kull, sparekonom på Avanza

Bäst under 2018:
– Att Riksbanken till slut höjde räntan, även om det var i elfte timman sett till tillväxtutsikterna.

Sämst under 2018:
Trumps twittrande som spätt på en redan osäker situation.

Annons

Annons

Vad händer under finansåret 2019:
– Förhoppningsvis enas USA och Kina om ett handelsavtal innan tidsfristen löper i mars. Det andra stora avtalet som behöver accepteras är Storbritanniens utträdesavtal ur EU. Skulle båda dessa två komma på plats tror jag att vi kan få en relativt hygglig börs 2019. Blir det å andra sidan utökade tullar och en hård brexit, finns det mer fallhöjd kvar.

Hur går börserna nästa år? 
Alla de faktorer som bidragit till den senaste tidens börsturbulens är kvar på bordet och är lika olösta eller osäkra idag som för några månader sen. Så man får nog förbereda sig på att den här volatiliteten kvarstår även i inledningen av 2019. De tre kärnfrågorna som sen avgör var börsen tar vägen tror jag är hur djup avmattningen i konjunkturen blir, om handelskonflikten når en lösning och hur hårt fram centralbankerna går i sina penningpolitiska åtstramningar.

"Mycket tillgängligt förvärvskapital"

Klas Tikkanen, finanschef på Nordic Capital
Klas Tikkanen

Klas Tikkanen, finanschef på Nordic Capital

Bäst under 2018:
– För Nordic Capital har 2018 varit ett år med hög aktivitetsnivå med både en ny fond på 4,3 miljarder euro, en fortsättningsstruktur på 2,5 miljarder euro, fem nya spännande investeringar och två framgångsrika försäljningar av bolag. Bäst var nog ändå den fantastiska tillväxtresan med Anicura och hur de nu fått ett ny hem där de kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med den globala aktören Mars.

Sämst under 2018:
I Norden har vi fortsatt sett en stark förvärvsmarknad, särskilt om du jämför med andra delar i Europa som bland annat påverkats av makroekonomisk volatilitet. Det finns mycket tillgängligt förvärvskapital vilket har medfört höga värderingar och har varit utmanande att hitta rätt förvärv med tillväxtprofiler som kan svara upp mot förvärvsmultiplarna. Den röriga politiska situationen oroar inför en stundande ekonomisk försvagning och omfattande reformbehov, både i Sverige och utomlands. Detta gör det ännu viktigare att fokusera på att investera i omfattande förändringar och tillväxtsatsningar som skapar långsiktigt  värde.

Hur ser kommande året ut 2019 för riskkapital och börs?
– Nordic Capital ser fortsatt relativt rikligt med tillgängligt investeringskapital i marknaden  vilket påverkar konkurrensen om nya förvärv och håller uppe förvärvsvärderingarna. Samtidigt ser vi sannolikt en ekonomisk avmattning och flera olika makroekonomiska faktorer som fortsatt skapar osäkerhet. Därtill ser vi politisk instabilitet i flera länder, vilket ökar investeringsrisken. Nordic Capitals fonder kommer fortsätta investera i bolag med uthållig tillväxtpotential och i satsningar för större långsiktiga förändringar som är relativt frikopplade från den makroekonomiska situationen.

"Börsen upp mellan 5-10 procent"

Eirik Winter, vd BNP Paribas Norden
Eirik Winter

Eirik Winter, vd BNP Paribas Norden

Bäst under 2018:
– Att FED, ECB och till och med Riksbanken nu börjat avvänja marknaden från ränte- och obligationsköpsdoping.

Sämst under 2018:
Turkiet, Brexitkaos, Bitcoinkollaps och en halvering av den Argentinska peson. 

Vad händer under finansåret 2019:
– Stor volatilitet likt den vi sett bara den senaste veckan. Trots flera räntehöjningar av FED envisas räntekurvan att vara flat och inverterad som tekniskt tyder på lågkonjunktur. Amerikansk tillväxt avtar, Europa fortsatt svagt men stark tillväxt tex i Indien (7,3 procent förra året) och många andra emerging markets-länder. Kreditspreddarna kommer att öka, mest inom high yield, men också både i USA och Europa trots relativt starka balansräkningar hos företagen. Låga underliggande räntor gör att finansieringskostnaderna fortfarande låga. Private Equity kommer att driva M&A. De har mycket torrt krut ännu. Timing är allt för lyckade affärer. 

Hur går börserna nästa år? 
Upp mellan 5-10 procent. Korrigeringen den senaste tiden har gjort många aktier köpvärda. Allt som har med urbanisering, hälsa och demografi att göra, som Medtech och Fintech har uppsida. Inte bara drivet av tillväxt utan också tydlig lönsamhet kommer att vara viktigare nästa år. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons