Finans Nyhet

Borg skriver upp tillväxtprognosen

Publicerad

Sveriges BNP växer med 4,8 procent under 2011, enligt finansminister Anders Borg.

Arbetslösheten väntas uppgå till 7,4 procent 2011 och sjunker gradvis till 4,8 år 2015.

– Det är svårt att komma till någon annan slutsats än att det blir något starkare offentliga finanser och det är svårt att värja sig mot att det så kallade reformutrymmet blir på marginalen något större, sade Anders Borg när han presenterade finansdepartementets bedömning av det ekonomiska läget.

Borg ville inte precisera hur många fler miljarder som finns tillgängliga för reformer med den uppskrivna prognosen.

Annons

– Innan man bestämmer hur stort reformutrymmet är ska man ha litet mer på fötterna, sade Borg.

– Men det ser ut som om en betydande del av vårt valmanifest ska kunna genomföras men vi får återkomma till det efter sommaren.

Borg konstaterade att den svenska ekonomin nu är inne i en stark återhämtning.

Annons

– Det betyder att vi har goda förutsättningar att få en bättre arbetsmarknad och riskerna ligger främst kring finansiell stabilitet, sade Borg.

Enligt hans bedömning växer BNP med 3,5 procent 2012, 3,2 procent 2013, 2,7 procent 2014 och 2,5 år 2015.

När höstbudgeten lades fram räknade Borg med att BNP skulle växa med 3,7 procent 2011, 3,4 procent 2012, 3,3 procent 2013 och 2,8 procent 2014.

Annons

Arbetslösheten väntades uppgå till 8,0 procent 2011, 7,4 procent 2012, 6,7 procent 2013 och 6,0 procent 2014.

– Arbetslösheten är nu på väg tillbaka ner mot 80-talsnivåer. Redan i år kan vi vara tillbaka på 2006 års nivåer, sade Anders Borg vid en pressträff.

Jämviktsarbetslösheten (den arbetslöshetsnivå där inflationen riskerar att ta fart) är nedreviderad från 6 procent till cirka 5 procent år 2015 enligt departementets bedömning. Nedgången beror till stor del på regeringens reformer, hävdar Anders Borg. Han bedömer att utan regeringens arbetsmarknadsreformer skulle jämviktsarbetslösheten ligga på 7 procent.

Sammantaget bedöms 6,6 procent fler vara sysselsatta 2015 jämfört med 2010, vilket motsvarar drygt 300 000 personer.

Beräkningar visar att regeringens jobbpolitik har haft ”tydligt positiva effekter” på jämviktsarbetslösheten, enligt Borg. Finansdepartementet ska i samband med 2011 års vårproposition publicera en promemoria som redogör för dessa beräkningar. Siffror som Anders Borg redogjorde för vid pressträffen visade bland annat att a-kassereformen leder till minskad arbetslöshet, medan sjukförsäkringsreformen ger motsatt effekt.

Annons