Bonnier News lämnar kontantbud på Readly – 59,3 procent premie

Taggar i artikeln

Readly
ReadlyReadly
Publicerad
Uppdaterad

Bonnier News Group lämnar genom dotterbolaget Tidnings AB Marieberg ett rekommenderat kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly International. Det totala värdet på budet ligger på cirka 455 miljoner kronor.

Finwire/Realtid.se

Budet innebär en premie på 59,3 procent från 7,535 kronor som var senast betalt i fredags. Readly introducerades på Stockholmsbörsen den 17 september 2020 till teckningskursen 59 kronor.

För två år sedan sade Bonnier News upp avtalet, eftersom man ansåg att intäkterna från Readly var inte var tillräckliga.

– Läsarintäkter kommer att vara en mycket viktigare komponent för oss framöver och då räcker inte den här intäktsströmmen till. Hade Readly kunnat leverera det åt oss så hade det varit utmärkt, men det finns inga förutsättningar för det, sa chefen för Bonnier News, Anders Eriksson, till Nyhetsbyrån Direkt då.

Annons

Han ansåg att det både var prispunkten och volymen i tjänsten som var för låg.

– Vi vill dra nytta av att vi inom Bonnier News har en så stor prenumerationsbas och vi har möjlighet att marknadsföra våra varumärken inom vårt eget ekosystem, och det är något vi behöver kunna utnyttja, vilket vi inte kan när vi jobbar med en extern distributör, sa Anders Eriksson då.

Men nu har man tydligen kommit på att själv inte alltid är bästa dräng, och vill nu köpa Readly.

Annons

Den oberoende budkommittén har anlitat ABG Sundal Collier AB som finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén består av Patrick Svensk (ordförande), Nicolas Adlercreutz, Malin Stråhle och Stefan Betzold. Styrelseledamoten Nathan Medlock, som är partner på Zouk Capital som äger cirka 4,3 procent av aktierna i Readly, har inte deltagit i den oberoende budkommitténs beredning och beslut avseende rekommendationen av erbjudandet.

Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Readly att acceptera budet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande (så kallad fairness-opinion) från BDO Corporate Finance.

Annons

Varken Bonnier News eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Readly som ger en finansiell exponering mot Readlys aktie i dagsläget.

Budet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Bonnier News blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Readly (efter full utspädning).

Bonnier News har identifierat ett antal överlappande funktioner i Norden vilket förväntas ha viss effekt på personalstyrkan

Vidare meddelas att Bonnier News har ingått avtal med Cafeyn Group, som är en diversifierad mediekoncern som främst erbjuder digitala prenumerationstjänster, med avsikten att Cafeyn blir ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att buderbjudandet fullföljs.

Annons