Finans Nyhet

Bonnesen sitter säkert

Taggar i artikeln

Birgitte Bonessen Swedbank
Publicerad

– Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt. Det säger Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank.  

Camilla Jonsson

 FRA har nu levererat sin initiala och preliminära statusrapport till Swedbanks vd och styrelse och även Finansinspektionen har fått del av statusrapporten. Swedbank har också beslutat att offentliggöra statusrapporten, maskerad i enlighet med tillämplig lagstiftning och informationssäkerhet.

Swedbank tar sitt arbete med att bekämpa penningtvätt på största allvar och fokuserar på att kontinuerligt förbättra sin förmåga att stoppa finansiell brottslighet. Styrelsen är fast besluten att säkerställa att ledningen för banken har alla nödvändiga resurser för att fortsätta driva detta viktiga arbete. Därför har styrelsen beslutat att genomföra en djupare analys i samarbete med relevanta myndigheter,

– För Swedbank är etik och moral viktigt och vår uppfattning är att den finansiella brottsligheten är en stor samhällsutmaning. Vi kommer att fortsätta investera i våra processer och teknik för att säkerställa att de ständiga förbättringar vi gör på ett effektivt och uthålligt sätt blir en del av våra dagliga riskhanteringsrutiner. Jag har beslutat att skapa en specialiserad enhet för Financial Crime Intelligence i banken för att säkerställa att vi har rätt fokus eftersom finansiell brottslighet utvecklas över tid. Arbetet med att bekämpa finansiell brottslighet är ständigt pågående, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank.

Annons

Läs hela rapporten här.

Annons