Finans Nyhet

BOE kan behöva QE

Publicerad

Bank of England kan komma att behöva utöka sina tillgångsköp med så mycket som 100 miljarder pund för att stötta återhämtningen.

Realtid.se

Det kan bli aktuellt för den brittiska centralbanken att starta sedelpressarna och sedan köpa finansiella tillgångar främst statsobligationer för att lindra krisen. Det uppger Adam Posen, ledamot i Bank of Englands policykommitté, på tisdagen enligt Bloomberg News.

– Vi bör starta med ett minimum om 50 miljarder pund i obligationsköp på andrahandsmarknaden, med betoning på den långa änden av löptidsspekrat, under de kommande tre månaderna. Givet att prognoserna förefaller att förvärras på grund av utvecklingen i utlandet snarare än den inhemska utveckling som jag baserat mina krav på QE på tills nu, så bör den totala summan bli mellan 75 och 100 miljarder pund, sade han.

Han har under en längre tid reserverat sig mot den brittiska centralbankens beslut och velat höja nivån på tillgångsköpen, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Annons

Adam Posen uppgav även att det inte finns skäl att förvänta sig en uthålligt högre inflation i Storbritannien.

– Det finns fortfarande utrymme för penningpolitisk lättnad för att stimulera efterfrågan ytterligare. Ett misslyckande med att stänga utbudsgapet och minska arbetslösheten genom att hantera efterfrågan kan på ett permanent sätt erodera produktionskapaciteten i Storbritannien och bland en del av arbetskraften, sade han.

Annons