BNP Paribas Asset Management och Matter lanserar ny datalösning

BNP ParibasBNP Paribas
Publicerad

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) och danska hållbarhetsfokuserade fintechbolaget Matter lanserar SDG Fundamentals.

Isac Boukachabia

SDG Fundamentals är en ny datalösning med målet att göra det möjligt för investerare att analysera bolags intäktsanpassning till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:er). Det skriver ESG Today.

Att nå dessa SDG:er menar kapitalförvaltaren kommer kräva enorma mängder kapital och samtidigt generera stora investeringsmöjligheter. Enligt BNPP AM finns det fortfarande ett stort glapp mellan nuvarande investeringar som är i linje med SDG:erna och vad som är nödvändigt för att nå FN:s mål kring agenda 2030.

Den nya data som används i SDG Fundamentals ska minska finansieringsgapet genom att förse investerare med ett ramverk för att bedöma omfattningen om hur väl ett bolags intäktsströmmar anpassar sig till specifika SDG:er.

Annons
Annons