Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Bio-Works möter marknadens nya behov för rening av läkemedel

Bio-Works utvecklar, producerar och säljer högpresterande separationsmedia för rening och separation av molekyler som används för utveckling och produktion av biologiska läkemedel och biosimilarer. Kemiska läkemedel har snabbt förlorat marknadsandelar till biologiska läkemedel och biosimilarer på grund av nya och effektivare behandlingsmöjligheter samt bättre hälsoekonomi. Med Bio-Works teknologi möjliggörs snabb och effektiv rening av molekyler för användning i produktion av biologiska läkemedel och biosimilarer.

AV BIO-WORKS

Baserat på en unik produktionsprocess, som är patenterad, har Bio-Works byggt upp en portfölj av agarosbaserade kromatografiprodukter för rening av större biomolekyler såsom proteiner, peptider, oligonukleotider och virus. Våra kunders renade biomolekyler används ofta som läkemedel men kan också vara till exempel diagnostiska produkter eller användas i forskningssyfte. Vi har börjat sälja våra produkter globalt med ett initialt fokus på Europa. Våra kunder uppskattar de unika fördelar våra produkter ger i flera av deras användningsområden vilket leder till väsentligt förbättrad produktionsekonomi och i vissa fall bättre utbyte av deras slutprodukt och därmed mer läkemedel att sälja för samma produktionsinsats.

Vi ser ett kraftigt ökat behov av läkemedel baserat på biomolekyler, inte minst proteiner, peptider och oligonukleotider. Dels utvecklas nya mediciner baserat på dessa typer av molekyler i ökad takt, dels börjar en stor mängd av de äldre läkemedlen som är baserade på biomolekyler att förlora sina patentskydd. Det leder till en expansion både vad gäller nya originalläkemedel och så kallade biosimilarer som kommer till marknaden. I båda fallen krävs nya lösningar för rening av läkemedlen och därmed skapas en kraftigt ökad marknad för Bio-Works. 

Dessutom sker ett geografiskt skift från att de flesta produkter av detta slag har producerats i västvärlden till att produktionen växer mest i de nya industriländerna, inte minst i Sydkorea, Kina och Indien. Dessa länder jobbar också mycket aktivt strategiskt med att fånga denna nya möjlighet och öka sin marknadsandel. Detta drivs i hög grad av deras kraftigt ökade behov av denna typ av mediciner. Medicinbehovet ökar på grund av deras kraftigt växande befolkning som lever under samma villkor och behov som västvärldens medelklass, och som därmed i allt högre grad drabbas av samma sjukdomar. Man skulle kunna prata om att ett paradigmskifte är på väg geografiskt, både vad gäller ökat antal patienter och var produktionen sker. 

Vi ser, för Bio-Works, en stor möjlighet i och med den snabba marknadstillväxten tillsammans med det geografiska skiftet. Det ger oss möjlighet a komma in på de etablerade marknaderna och ta del av den tillväxt som finns. Det ger oss också möjlighet att ta större marknadsandelar i de ”nya” geografiska marknaderna i ett mycket kraftigt expansionsskede. Fokus i säljprocessen är att med god teknisk kunskap hjälpa kunderna att lösa deras reningsproblem med hjälp av våra produkters tekniska fördelar, det vill säga unik prestanda tillsammans med bra produktsupport. 

Strategiskt samarbete med sydkoreanska bolaget Amicogen 

För att utnyttja den geografiska möjligheten framförallt i Asien har vi ingått ett större strategiskt samarbete med det sydkoreanska bolaget Amicogen. Bolaget är specialister på produktion av funktionsproteiner framförallt till olika näringstillämpningar. Vidare har Amicogen ett intresse av, och kunskap om rening av biomolekyler. Vi får genom dem en perfekt partner för att nå ut till potentiella kunder i Sydkorea, den snabbast växande marknaden för produktion av biosimilarer i världen. De kan också bidra med protein och proteinlika komponenter, så kallade ligander, som kan kombineras med vår basteknologi, agarospärlorna, för att utveckla nya affnitetsmedia, till exempel protein A-media. Samarbetet ger oss alltså mycket god access till Sydkorea, förbättrad access till Kina och potentiellt nya produkter som kan ökar vår tillgängliga marknad globalt med nästan 4 miljarder kronor.

Vårt fokus de närmaste åren kommer att vara att bygga upp vår marknads- och försäljningsorganisation för att direkt och via distributörer skapa en bättre marknadstäckning globalt och inte minst i USA och Asien. Vi kommer även investera mycket tid att utveckla våra nya protein A-produkter och att bygga upp den nödvändiga kvalitetsstrukturen baserat på den nya standarden ISO 9001–2015. 

Vi är övertygade om att vi genom vår teknologibas och våra nuvarande och kommande produkter har stora möjligheter att globalt ta en intressant och profitabel marknadsposition.
 

Erbjudandet i sammandrag:

Pris per aktie: 11 kr
Erbjudandet omfattar: 7 274 000 nyemitterade aktier
Teckningsperiod: 20 - 29 november
Planerad handelsstart: 14 december
Finansiell rådgivare: Vator Securities

Flertalet befintliga samt nya institutionella och kvalificerade investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 70 miljoner SEK, vilket motsvarar 87 procent av Erbjudandet.

Prospekt

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Anmäl dig till investerarträffar med Bio-Works mellan 20 – 27 november

Bio-Works hemsida


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons