Andra AP-fonden, Eva Halvarsson Foto: TT
Foto: TT
Pension

Bästa halvårsresultatet någonsin för AP2

Andra AP-fonden, med vd Eva Halvarsson, redovisade en total avkastning på 10,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2021. Rejält mycket bättre än fondens långsiktiga reala avkastningsantagande på 4,5 procent per år.

Publicerad 2021-08-25

Resultatet uppgick till 39,2 miljarder kronor och fondkapitalet uppgick till 421,2 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2021. Detta är det bästa halvårsresultat som fonden har uppnått. Det framgår av ett pressmeddelande.

Till det starka resultatet bidrog bland annat fondens riskkapitalportfölj med en avkastning om 39,7 procent. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

– Vårt resultat på 39,2 miljarder kronor är det bästa halvårsresultat som fonden någonsin haft. Dessutom är det glädjande att se att vårt arbete med att sänka kostnaderna har haft effekt och att vi kan uppvisa den lägsta totala förvaltningskostnadsandelen någonsin, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör i en skriftlig kommentar.

Främst är det fondens aktieportföljer samt portföljen med riskkapitalfonder som haft den starkaste avkastningen under första halvåret. Totalt var avkastningen för fondens svenska och utländska aktieportföljer i utvecklade länder 22,3 procent respektive 17,2 procent. Tillväxtmarknadsaktier ökade i värde med 14,8 procent och riskkapitalfonder hade en avkastning på 39,7 procent.

Under första halvåret har det skett en del förändringar i portföljen. Bland annat beslutades att som en följd av fondens process för hantering av risker förknippade med brott mot mänskliga rättigheter kommer ett antal länder inte längre ingå i indexet för tillväxtmarknadsobligationer. Portföljen med hållbar infrastruktur är under uppbyggnad och i den genomfördes ett antal åtaganden och investeringar. En av dessa var investeringen i Northvolt AB genom det AP-fondsägda (AP1, AP2, AP3, AP4) bolaget 4 to 1 Investments.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in