Bank

Banker allt bättre på klimatmål

Förra året fick ingen bank grönt ljus i Hagainitiativets Ambitionsindex, i år är det två banker som får grönt ljus och en tredje bank är nära. En nätbank får svart ljus.

Publicerad 2021-05-20

Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag (105 bolag) har mål att halvera sina utsläpp till 2030, i enlighet med 1,5-gradersmålet. Undersökningen genomfördes mars till mitten på maj 2021.  Rapporten färdigställdes under maj 2021.

Undersökningen visar att av 105 börsbolag så har:

  • 38 börsbolag (36 procent) har satt tydliga mål om att halvera utsläppen till 2030 och får grönt ljus.
  • 35 börsbolag (33 procent) har satt tydliga mål men halverar inte varje decennium och får gult ljus.
  • 24 börsbolag (23 procent) har klimatmål, men saknar tidsatta klimatmål och/eller minskningstakt med siffror och får rött ljus.
  • 8 börsbolag (8 procent) saknar klimatmål och får svart ljus.

Resultatet innebär att 67 bolag (63 procent) inte har klimatmål i linje med vad forskningen kräver. Av de nio investmentbolagen är det två bolag som satt mål att halvera sina utsläpp i scope 1 och 2 samt sätta relevanta mål scope 3.

År 2020 hade 20 av 100 bolag halveringsmål, i år har nästan antalet fördubblats. Förra året hade 39 bolag klimatmål, i år är det 59 bolag och den gruppen som inte har klimatmål har minskat från 41 bolag till 8. Förra året fick ingen bank grönt ljus, i år är det två bolag som får grönt ljus och en tredje bank är nära.

Grönt ljus: företag med halveringsmål

Följer Carbon Law (halvering varje årtionde eller 6,7 procent årlig minskning) alternativt blivit godkända av SBTi 1.5. Absoluta och rel- ativa målsättningar är godkända. Utsläppsminskningen i målen ska åtminstone syfta till scope 1 och 2, med ambition att minska sina utsläpp inom Scope 3.

ABB, Addtech, Arjo, Assa Abloy, AstraZeneca, Axfood, Betsson, Castellum, Catena, Electrolux, Epiroc, Ericsson, Fabege, Fastpartner, Fenix Outdoor International, Hex- agon, Hufvudstaden, ICA Gruppen, Investor, JM, Kindred Group, Kinnevik, Loomis, Lundin Energy, Nobia, Nordea Bank, Sandvik, SCA, SKF, Sweco, Swedbank, Tele2, Telia Company, TietoEVRY, Trelleborg, Volvo, Wihlborgs Fastigheter, ÅF Pöyry

38 av de totalt 105 undersökta bolagen blev gröna under den här kategoriseringen. Nordea fick förra året rött ljus och har nu antagit ambitiösa klimatmål som både innefattar egna utsläpp och investeringsportföljen. Exempelvis ska Nordea minska sina utsläpp i låne- och investeringsportföljen med 40–50 procent till 2030 jämfört med 2019.

Gult ljus: företag med klimatmål

Bolag som har tidsatta klimatmål och/eller målsatt minskningstak- ten med siffror, dessa bolag halverar inte och har en lägre minsk- ningstakt än 6,7 % (Carbon Law).

AAK, Ahlstrom-Munksjö, Arion Bank, Atlas Copco, Autoliv, BillerudKorsnäs, Boliden, Elekta, Essity, Getinge, H&M, Hexpol, Husqvarna, Indutrade, Intrum, Klövern, Kung- sleden, Latour, NCC, NENT Group, Nibe Industrier, Pandox, Peab, SAAB, SBB Norden, SEB, Skanska, SSAB, Stora Enso, Swedish Match, Thule Group, Traton SE, Veoneer, Wallenstam

De bolag som fått gult ljus är bolag som har klimatmål i koldioxidekvivalenter och tid, men inte tillräckliga för att nå 1,5°C målet i enlighet med Carbon Law.
Av de totalt undersökta 105 bolagen hamnade 35 stycken, eller 33 procent, i den gula kategorin.

Rött ljus: företag med otydliga klimatmål

Bolag som har klimatmål, men saknar tidsatta klimatmål och/eller minskningstakt med siffror. Begreppet klimatneutral är otydligt eft- ersom det inte är siffersatt och inte heller godkänd av Greenhouse Gas Protocol.

Alfa Laval, Atrium Ljungberg, Balder, Beijer Ref, Bravida Holding, Bure Equity, Dometic Group, Evolution Gaming Group, EQT, Handelsbanken, Holmen, Lifco, Lund- berg, Mycronic, Nolato, Nordnet, Nyfosa, Platzer Fastigheter Holding, Ratos, Resurs Holding, Sagax, Sectra, Securitas, Vitrolife

Av de totalt undersökta 105 bolagen hamnade 24 stycken, eller 23 procent, i den röda kategorin.

Handelsbanken har ett mål om att vara klimatneutral till 2040. Denna målsättning saknar dock transparenta delmål samt basår, enligt rapportförfattarna. Detta gör att Handelsbanken hamnar i den röda kategorin. Handelsbankens målsättningar för sin portfolio (scope 3), där man har de mest väsentliga utsläppen, 20 procent av bankens utlåning ska år 2025 vara grön eller innehålla villkor som bidrar till en håll-bar och mätbar omställning hos låntagaren.

Svart ljus: Bolag utan klimatmål.

Swedish Orphan Biovitrum, Avanza Bank Holding, BHG Group, Cint Group, Lundin Mining Corporation, Millicom International Cellular, Sinch, Medicover

Svart ljus har bolag som saknar klimatmål. Av Sveriges 105 största bolag var det åtta bolag, eller 7 procent som fick svart ljus. Bolag som fått svart ljus är de som beskriver att de i dagsläget jobbar med att ta fram ett klimatmål, eller helt och hållet undviker klimatfrågan i sina årsrapporter.

Fotnot: Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Bland medlemsföretagen finns bland andra Axfood, Folksam, Lantmännen och Stockholm Exergi.

Platsannonser

Logga in