FinansNyhet

Bakslag för revisorer som klagat på Grant Thornton-dom

Revirorstrion som stämde Grant Thornton får inte prövningstillstånd i Arbetsdomstolen. Foto: Grant Thornton
Publicerad

Arbetsdomstolen meddelar inget prövningstillstånd. Grant Thorntons tre tidigare partners, varav en av dem tidigare vice vd, fick inget gehör på överklagan.

Sara Johansson

Revisorerna som gemensamt vände sig till tingsrätten för att stämma den tidigare arbetsgivaren Grant Thornton och krävde skadestånd om 2,63 miljoner kronor jämte ränta, förlorade målet i domstolen. Nu har även Arbetsdomstolen sagt sitt.

Efter att Stockholms tingsrätt gett Grant Thornton rätt vände sig de tidigare anställda till Arbetsdomstolen för att få ett klargörande var gränsen går för en arbetstagares lojalitetsplikt vid en förvärvssituation som trion var i. De ville även få svar på vilka åtgärder en arbetstagare får göra innan förvärvsfrågan ställs till arbetsgivaren utan att man ska riskera att förlora sin anställning.

Arbetsdomstolen har dock i ett beslut, meddelat i går den 29 juni, kommit fram till att det inte finns anledning att meddela prövningstillstånd.

Annons

”Prövningstillstånd ska meddelas om det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har kommit fram till ett riktigt slut eller om prövningstillstånd behövs för att Arbetsdomstolen ska kunna bedöma det. Prövningstillstånd ska också meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning”.

Efter genomgång av materialet har alltså Arbetsdomstolen kommit fram till att det inte finns anledning att meddela prövningstillstånd och därmed står Stockholms tingsrätts dom fast.

Arbetsdomstolens beslut innebär också att de tre före detta partners ska betala Grant Thorntons rättegångskostnader.

Annons

"De tre före detta delägarna från Nyköpingskontoret hade begärt skadestånd från Grant Thornton för inkomstförlust under perioden då de inte haft arbete, samt inkomstbortfall, då nuvarande löner hos BDO är lägre. De tre avskedades 2015 för illojalt beteende efter att ha försökt överta Nyköpingskontoret", skriver Grant Thornton.

Annons