Hancap, Jool Markets
Rättstvist

Bakslag i tingsrätten för Jool – "vilseledande information"

Ett dotterbolag i finanskoncernen Jool döms att betala ersättning till obligationsinvesterare i krisande bolaget Hancap AB. ”Informationsmaterialet var vilseledande”, konstaterar tingsrätten.

Publicerad 2021-11-23

Det var i februari i år som en grupp norska investerare stämde Jool Markets AS* – ett dotterbolag till Göteborgsbaserade Jool Capital Partner AB. Detta med anledning av förluster kopplade till obligationslån i det svenska bolaget Hancap som dotterbolaget arrangerat.

Förra veckan kom domen. Ringerike, Asker og Bærum tingrett dömer Jool Markets AS att ersätta tre av totalt sju investerare som ligger bakom stämningen. 

Utkastad från First North

Det var under 2016 som Jool slog på stora trumman och meddelade att man genomfört den enskilt största transaktion sedan start.

Det handlade om en obligationsemission på 335 miljoner kronor i Hancap som då var ett holdingbolag med företag inom bland annat fönster- och uterumstillverkning samt fasadlösningar.

Finansiell rådgivare var Jool Markets AS samtidigt som såväl Jool Capital Partner AB som Jool Capital Partner AS hjälpte till att sälja in den finansiella produkten.

– Vi är mycket glada över att kunna stänga den största transaktion sedan Jool startade, särskilt roligt har det varit att se att investerarna består av en bra blandning av institutioner och enskilda investerare vilket vi tolkat som en kvalitetsstämpel på det arbete som vi lagt ner de sista åren på att utveckla vårt koncept, förklarade Ola Nilsson, då Head of Corporate Finance på Jool Capital Partner AB, när emissionen hade genomförts.

Kort därefter tog Hancap upp ytterligare ett obligationslån med hjälp av Jool. Denna gång på 125 miljoner kronor.

Men redan när lånen togs upp hackade maskineriet. Hancap hade gjort förluster sedan 2013 och det stod klart att bolaget inte skulle klara räntekostnaderna på utlovade 10 procent utan rejäla resultatförbättringar – vilka aldrig kom till stånd.

2018 slutade Hancap att betala räntor till investerarna, enligt stämningsansökan. I februari 2019 beslutade Nasdaq First North att stoppa handeln i Hancaps noterade preferensaktier och listade obligationer. Anledningen var att Nasdaq ansåg att bolaget brustit i sin informationsgivning till marknaden kring bolagets finansiella situation. Samma år gjordes en omstrukturering varvid två tredjedelar av obligationslånen omvandlades till aktier.

I dagsläget är Hancaps dotterbolag sålda eller har begärts i konkurs. I juni i år framlades en kontrollbalansräkning som visade att bolagets egna kapital understeg hela det registrerade aktiekapitalet.

"Vilseledande information"

De sju målsägandena – sex icke professionella privatpersoner och ett företag – hävdar enligt stämningsansökan att de inte hade investerat i obligationen om de känt till den faktiska situationen i Hancap.  

”Presentationen av den finansiella produkten motsvarade inte produktens verklighet. Dessutom tonades ett betydande riskmoment i investeringen ned”, argumenterar investerarnas ombud som gör gällande att marknadsföringsmaterialet var vilseledande.

Målsägandena menar också att Jool Markets AS, som arrangerade obligationerna, undanhöll information om Hancaps ekonomiska situation för investerare, eller presenterade informationen på ett sådant sätt att det inte var möjligt för investerare att förstå den på rätt sätt.

Detta förnekar Jool Markets som hävdar att det utarbetade investerarmaterialet innehöll ”representativ och fullständig information om emittentens verksamhet, balansräkning och resultat och det fanns inga väsentliga utelämnanden eller fel i informationen från emittenten (…)”.

Men tingsrätten går i huvudsak på målsägandenas linje och menar att Jool Markets inte lämnat tillräcklig ekonomisk information om den finansiella produkten.

Domstolen skriver: ”Sammanfattningsvis anser rätten att investeringspresentationen (…) var bristfällig och att dessa fel inte var oväsentliga och obetydliga. Informationen i investerarpresentationen var vilseledande.”

Köpte via olika kanaler

Trots detta döms alltså Jool Markets att endast ersätta förlusterna för tre av sju målsägande –två privatpersoner och ett företag.

Att rätten dömer olika beror på att investeringarna skedde på olika sätt, via olika kanaler.

När det gäller företaget investerade detta direkt via Jool Markets. Här fanns det ”ett direkt avtalsförhållande” och rätten menar att det ”inte råder någon tvekan om att det föreligger grund för ansvar”.

När det gäller de sex privatpersonerna blir det mer komplicerat. Alla sex hade nämligen tecknat en försäkring hos Quantum Leben AG som Jool jobbat med under många år, och investeringarna i den finansiella produkten skedde genom denna försäkring.

Försäkringsprodukten förmedlades dessutom inte av Jool Markets AS utan av andra bolag inom finanskoncernen – nämligen Jool Capital Partner AS och/eller Jool Capital Partner AB.

Vidare köpte de sex privatpersonerna den finansiella produkten via två underagenter till Jool Capital Partner AS.

Att Jool Markets AS döms att ersätta två av dessa sex investerare beror på kontakter som en av underagenterna hade med Morten Skjønberg, då anställd som säljledare i Jool Markets AS samtidigt som har var vd i Jool Capital Partner AS.

Skjønberg rekommenderade den finansiella produkten till dessa två investerare via underagenten och domstolen menar att han vid det tillfället representerade både Jool Markets AS och Jool Capital Parter AS.

Med anledning av att rekommendationen sannolikt var en bidragande orsak till målsägandenas investeringar föreligger det därför ett ersättningsansvar, enligt tingsrätten.

Pengarna sannolikt förlorade

Jool Markets har slutligen framfört ytterligare ett argument till varför bolaget inte skulle vara ersättningsskyldigt, nämligen att det skulle vara för tidigt att ange en faktisk ekonomisk förlust.

Men det håller inte tingsrätten med om och hänvisar bland annat till Jool Markets eget vittne som enligt domen sa att det "såg mörkt ut" vad gäller placerarnas möjlighet att få tillbaka hela eller delar av investeringen.

Totalt döms Jool Markets AS att betala 1,8 miljoner norska kronor plus rättegångskostnader till de tre investerarna.

De fyra investerare som inte nådde framgång med stämningen överväger att överklaga domen, meddelar ombudet advokat Marcus Indrevær.

Huruvida Jools dotterbolag ämnar överklaga de delar av domen som gick finanskoncernen emot, är fortfarande oklart.

*Jool Markets AS bytte namn till Havnegaten Invest AS i juli 2020.

Platsannonser

Logga in