Juridik

Baker McKenzie förbättrar resultatet

Advokatbyrån Baker McKenzie ökar de globala intäkterna till 2,67 miljarder USD för räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2017, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökar byrån sin omsättning i Sverige. 

Uppdaterad 2017-08-21
Publicerad 2017-08-21

Under året har Baker McKenzie genomfört flera innovativa satsningar. Bland annat inledde byrån ett samarbete med World Economic Forum i ett projekt som rör den fjärde industriella revolutionen. Vidare invigde Baker McKenzie innovationscentret Whitespace Legal Collab i Toronto, Kanada.

 Whitespace Legal Collab är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi, näringsliv, regering och icke vinstdrivande organisationer, där utmaningar kring företagande, juridik och teknik diskuteras. Baker McKenzie har också initierat globala projekt som rör maskininlärningsteknik och artificiell intelligens (AI), och valt eBrevia som AI-verktyg för att effektivisera arbetet med transaktioner.

Baker McKenzie har närmare 13.500 medarbetare världen över och under året blev 80 av dessa nya delägare på advokatbyrån, varav närmare 40 procent var kvinnor. Baker McKenzie externrekryterade även nya 59 delägare.


Omsättningen för Baker McKenzies Stockholmskontor ökade med 7 procent till 178 miljoner kronor under räkenskapsåret.

Platsannonser