Azelios teckningskurs i företrädesemissionen: 1,48 kronor

Syftet med företrädesemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och finansiera det kvarvarande kapitalbehovet tills Azelio förväntas bli kassaflödespositivt.
Publicerad
Uppdaterad

Energilagringsbolaget Azelios styrelse har nu beslutat om villkoren i den tidigare aviserade företrädesemissionen på 300 miljoner kronor före emissionskostnader på 50 miljoner kronor.

Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit för 10,36 kronor. Varje unit består av sju nyemitterade aktier och en teckningsoption TO33. Teckningskursen motsvarar därmed 1,48 kronor per aktie. Nyemissionen är helt säkrad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 28 september och aktien handlas exklusive uniträtt den 29 september. Teckningstiden löper från 4 oktober till 18 oktober och handel med uniträtter sker den 4 oktober till 13 oktober.

Syftet med företrädesemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och finansiera det kvarvarande kapitalbehovet tills Azelio förväntas bli kassaflödespositivt.

Annons

Om företrädesemissionen fulltecknas, bedömer styrelsen i Azelio, förutsatt att dess planerade försäljning infrias, att nettolikviden från företrädesemissionen kommer vara tillräcklig för att finansiera bolaget genom första halvåret 2023. Därefter förväntar sig Azelio att kunna bedriva sin verksamhet med ett positivt kassaflöde.

Annons