Annons

Annons

Avanza höjer styrelsearvodena kraftigt

Styrelsens arvode höjs med 17 procent och ett incitamentsprogram för personalen föreslås av styrelsen.

I dag kallar Avanza till bolagsstämma den 20 mars 2018.

Valberedningen består av styrelseordföranden Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer med familj och bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Magnus Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag och Per Colleen som representerar Fjärde AP-fonden. Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Styrelsen och vd föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om 10,50 kronor per aktie.

Annons

Annons

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska höjas med 17 procent till totalt 350.000 kronor. Därutöver föreslås ett arvode om 50.000 kronor till ledamöterna i bolagets kreditutskott och 40.000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Det framgår även av kallelsen att om styrelsen beslutar om att inrätta ett revisionsutskott föreslås ett arvod om 160.000 kronor för ordförande och 80.000 kronor till ledamot. 

Valberedningen föreslår även omval av ledamöterna Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg samt nyval av Viktor Fritzén, vilket Realtid.se skrev om i fredags. Valberedningen föreslår även Sven Hagströmer som ordförande.

Valberedningen föreslår även omval av PWC som bolagets revisor.

Avanza föreslår även en emission av teckningsoptioner, totalt högst 450.000, avsedda för incitamentsprogram. Varje tekcningsoption är berättigad till teckning av 1 stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i bolagets aktier.Teckning av aktier kan ske från och med den 27 augusti 2021 till och med den 2 septemver 2021. teckningskursen för aktier ska beräknas på basis av kursen den 30 augusti 2018.

Utspädningseffektien blir 1,5 procent och bolagets aktiekapital ökar med högst 1.125.000 kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons