Avanza återkallar ledningsprövningen av Knut Frängsmyr som vd – ”beklagligt”

Taggar i artikeln

Avanza
Knut Frängsmyr.
Publicerad
Uppdaterad

En vd på företag under Finansinspektionens (FI) tillsyn ska ledningsprövas av FI. Efter kommunikation med FI kring tidigare utfärdade böter relaterade till ombyggnation av privatbostad väljer Avanza att återkalla pågående ärenden om lednings- och ägarledningsprövning av Knut Frängsmyr som ny vd i Avanza Bank och Avanza Bank Holding.

 

Realtid.se

Styrelsen avser vidare att omgående återuppta rekryteringsprocessen. Styrelsen har utsett Gunnar Olsson, COO och vice vd, som tillförordnad vd.

–Det är beklagligt att vi nu får göra ett omtag i rekryteringsprocessen. Jag har samtidigt en stor tilltro till Avanzas ledningsgrupp som är stark och samtrimmad med en tydlig riktning. Gunnar Olsson är väl förberedd att ta över så det blir inte en alltför kännbar förändring i den bemärkelsen. Vi går nu vidare med högsta fart i den fortsatta rekryteringsprocessen, säger Sven Hagströmer, ordförande för Avanza i en skriftlig kommentar.

Knut Frängsmyr arbetade tidigare på Klarna senast som operativ chef och vice vd. Innan dess var han bolagets finanschef, teknikchef och chefsjurist. Utbildningsmässigt har han en jur. kand. från Uppsala universitet och en jur. mag. i europeisk immaterialrätt från Stockholms universitet.

Annons

Knut Frängsmyr har under flera år varit inblandad i en dyrbar tvist med Solna stad, kring en villa som revs i strid med utfärdat bygglov.

Bakgrunden är att Knut Frängsmyr 2017 köpte ett bostadshus i Stockholmsförorten Solna, där en bygglovsansökan om att riva huset följde med. Något som DI tidigare har rapporterat om.

Solna stad avslog emellertid, med motiveringen att villan bedöms ha kulturhistoriskt värde då den exemplifierar 1920-talsbebyggelsen i området.

Annons

Vid ett platsbesök 2021 upptäcktes att något helt annat pågick. Bärande väggar på källar- och bottenvåningen hade rivits och ersatts, och ett helt nytt våningsplan under den befintliga källaren hade tillkommit.

Efter att vidare arbete förbjudits påfördes ägarna sanktionsavgifter på sammanlagt över en halv miljon kronor – sedan dess är platsen ett skal täckt av presenningar.

Annons