Stigande tjänstepriser första kvartalet 2024

Taggar i artikeln

SCB
Publicerad
Uppdaterad

Tjänsteprisindex steg med 1,0 procent det första kvartalet 2024 jämfört med fjärde kvartalet 2023. Jämfört med det första kvartalet 2023 har tjänstepriserna stigit med 2,7 procent (2,8 procent i fjärde kvartalet 2023).

Realtid.se

Kvartalsförändringen på 1,0 procent för första kvartalet 2024 var högre jämfört med fjärde kvartalet 2023, då priserna sjönk med 0,1 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Det främsta bidraget till den positiva kvartalsförändringen var högre priser på magasinering och stödtjänster till transport som bidrog med 0,3 procentenheter. Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Ett flertal tjänstegrupper bidrog uppåt med 0,1 procentenheter vardera till kvartalsförändringen för tjänsteprisindex. Dessa grupper omfattar dataprogrammeringstjänster, juridiska och ekonomiska konsulttjänster, tekniska konsulttjänster och konsulttjänster avseende företagsorganisation.

Uppgången av tjänsteprisindex dämpades något av lägre priser på vägtransport av gods och researrangörstjänster, som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter vardera.

Annons

Årstakten för tjänsteprisindex var fortsatt positiv för första kvartalet 2024, 2,7 procent, men lägre än årstakten föregående kvartal då den var 2,8 procent.

Störst bidrag till den positiva årstakten hade fastighetstjänster och tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som bidrog uppåt med 0,6 procentenheter vardera. Transport- och magasineringstjänster bidrog uppåt med 0,5 procentenheter och uthyrningstjänster bidrog uppåt med 0,4 procentenheter. Hotell- och restaurangtjänster samt informations- och kommunikationstjänster bidrog uppåt med 0,3 procentenheter vardera och andra tjänster bidrog uppåt med 0,1 procentenheter.

 

Annons

Annons