Wytze Riemersma
Fonder

"Attraktiva värderingar på Frontier Markets"

I en tuff fondmarknad där hundratals fonder väntas avvecklas eller slås samman med andra söker sig Trustus Capital Management, TCM, ett nederländskt företag med säte i Joure, till Sverige. I sin förvaltning har TCM tre fonder som investerar i aktier som förväntas ge hög utdelning i gränsmarknader.

Uppdaterad 2019-05-10
Publicerad 2019-05-09

Realtid har träffat vd för Trustus Capital Management, Wytze Riemersma när han är på besök i Sverige hos samarbetspartnern Intervalor. Wytze Riemersma har mer än 20 års erfarenhet inom tillgångsförvaltning. Innan han började arbeta på TCM 2011 var han sex år på ING Bank. Innan dess studerade han i Nederländerna men även ett halvår i Uppsala.

Trustus Capital Management bildades 1978. När den nuvarande ledningsgruppen kom till bolaget 2001 fokuserade man på emerging markets fonder och 2008 gjordes de första investeringarna i Frontier Markets. 

– Vi tror att vi kan leverera något från frontier markets som folk inte har i sina portföljer för tillfället. Normalt brukar internationella investerare investera i developed markets och emerging markets. I dessa breda benchmarks glöms frontier markets bort, säger Wytze Riemersma.

Han menar att de internationella investerarna är för fokuserade på benchmark. Han tror däremot att frontier markets tillför mycket då denna marknad har en egen risk- och avkastningskaraktär.

– Den har en lägre korrelation med resten av världen då internationella investerare inte är involverade i lokala marknader. Om man tittar på Vietnam så är den dagliga omsättningen 10-15 procent från internationella investerare, resten kommer från lokala investerare. Det betyder att det är lokala nyheter som påverkar resultaten i bolagen. Dessa är mindre beroende av internationella nyheter såsom handelskriget och Trump och så vidare.

Wytze Riemersma menar att många tror att investeringar på frontier markets innebär en hög risk, vilket inte stämmer, menar han, och pekar på att det är högre risk att investera i emerging markets och develop markets med tanke på korrelationerna.

De tre fonderna som nu marknadsförs i Sverige heter TCM Global Frontier High Dividend Equity, TCM Africa High Dividend Equity och TCM Vietnam High Dividend Equity. Riskprofilerna ligger i klass 5-6.

Han lyfter fram Afrika-fonden och menar att internationella investerare ofta vänder ryggen mot Afrika, vilket han anser är feltänkt på grund av de låga värderingarna och de höga tillväxterna.

– Om man tittar på tio-i-topp när det gäller ekonomisk tillväxt kommer sex länder från Afrika. Speciellt på grund av de låga värderingarna bör man titta på den afrikanska marknaden, säger Wytze Riemersma.

– Det som utmärker fonderna från andra fonder är att vi har en high dividend strategi. Vi är en kvantitativ investerare med kvalitetsfokus. Första urvalet görs av en kvantitativ analys där vi tittar på avkastningen. Vi behöver en avkastning på våra investeringar med åtminstone 12 procent per år och stabila balansräkningar.

High dividend fonder investerar i bolag som genererar höga utdelningar.  Det i sin tur leder till att man föredrar kvalitativa bolag med stark balansräkning och stark, långsiktig affärsmodell och gärna på marknader med höga inträdeshinder.

Ser du några svårigheter med att investera i dessa länder?
– Ja, det är inte alltid lätt. I bland behöver vi lokala tillstånd att investera och vi måste gå igenom mer pappersarbete genom lokala tillsynsmyndigheter. Det är en ansträngning men när du väl är inne så liknar det marknader som vi brukade arbeta i för 10-20 år sedan. Kostnaderna kan vara lite högre men under utvecklingens gång märker vi att även dessa marknader blir mer kostnadsorienterade. Kostnaderna kommer bli lägre och investeringarna kommer att bli mer effektiva. Å andra sidan är möjligheterna även större, det är lägre värderingar och högre utdelningar och du har möjlighet att delta i en miljö som växer snabbt.

För att få tillräckligt med kunskaper om bolagen som TCM investerar i gör man kvantitativa analyser där man tar ut 250 aktier som uppfyller alla kvalitetskontroller som bolaget använder. Därefter görs en kvalitativ analys och man jämför därefter den fundamentala analysen med lokala fundamentala analyser. TCM jämför ej sina analyser med internationella bolag såsom JP Morgan eller Citi utan jämför med lokala aktörers kunskaperna om bolagen. 

– Risken finns att det finns en kunskapslucka mellan vad som är känt lokalt och vad vi har kommit fram till i våra analyser. Vi är inte så intresserade av om de anser att det är köpvärt eller inte. Vi vet vad vi vill ha. Vi är mer intresserade av om vi har missat något i vår data.

Är detta hållbara fonder?
– Ja. När vi startade fonderna bad vi Sustainalytics att göra en analys på bolag inom Frontier Markets. Vi ville arbeta med ESG-kriterierna som en integrerad del av vår investeringsprocess. Vi startade sedan med ett joint venture med Sustainalytics.

Wytze Riemersma berättar att TCM följer FN:s klimatmål och exkluderar dessutom vapen och tobak. I samarbete med Sustainalytics får TCM kännedom om bolagen är compliant eller inte.

Varför Sverige och Norden?
– När vi startade fonderna fick vi då och då frågor från den nordiska marknaden om investeringar i våra fonder. Intresset från Norden var en bra start. Vi märkte även att nordborna i ett tidigt skede var angelägna om att investera i emerging markets och frontier markets. De vill vara med i ett tidigt skede i utvecklingen och har ett öga för dessa typer av investeringar. 

Under samtalet kommer det fram att TCM för närvarande har ett långtgående samtal med en aktör i Norge. Ett namn offentliggörs dock inte.

– I en tid när det inte finns många som erbjuder investeringsfonder som fokuserar på Frontier Markets är det den bästa tiden att investera i fonderna. Vi tror att om vi tar oss igenom denna period då internationella investerare vänder ryggen till frontier markets, och framförallt Afrika, så är det den mest intressanta tid att investera där. Värderingarna är väldigt attraktiva.

Fondernas portföljer:

TCM Global Frontier High Dividend Equit
Fonden investerar i börsnoterade företag från frontier markets (inklusive men inte begränsat till Argentina, Bangladesh, Kroatien, Kenya, Kazakstan, Kuwait, Sri Lanka, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Rumänien, Oman, Ukraina, Egypten och Vietnam) vilket är marknader i ett tidigt skede av sin ekonomiska utveckling med attraktiv direktavkastning. Fonden syftar främst till att generera långsiktig avkastning över sitt referensindex, MSCI Frontier Markets Total Return Net Index. Den lika- viktade portföljen balanseras och allokeras om med jämna mellanrum. När det gäller riskprofil klassificeras fonden i kategori 5. 

TCM Africa High Dividend Equity 
Fonden investerar i börsnoterade afrikanska företag i norra Afrika och regionen under Sahara. Portföljen kommer att ha begränsad exponering mot den sydafrikanska marknaden. Många afrikanska länder kan betraktas som frontier markets i ett tidigt skede av sin ekonomiska utveckling med attraktiv direktavkastning. Fonden syftar främst till att generera långsiktig avkastning över sitt referensindex, MSCI Africa ex South Africa Total Return Net Index. Den lika-viktade portföljen balanseras och allokeras om med jämna mellanrum. När det gäller riskprofil klassificeras fonden i kategori 6. 

TCM Vietnam High Dividend Equity 
Fonden investerar i börsnoterade vietnamesiska bolag och investeringsfonder med inriktning mot Vietnam, vilket kan betraktas som en frontier market i ett tidigt skede av sin ekonomiska utveckling med attraktiv direktavkastning. Fonden syftar främst till att generera långsiktig avkastning över sitt referensindex, FTSE Vietnam Total Return Net Index. Den lika-viktade portföljen kommer att balanseras och allokeras om med jämna mellanrum. När det gäller riskprofil klassificeras fonden i kategori 6. 

Ordlista:

Frontier Markets, eller gränsmarknader är ekonomier som är under utveckling, men är fortfarande för unga för att betraktas som traditionella tillväxtmarknader. Bara två bolag från varje land måste klara storleks- och likviditetskraven för att landet som sådant skall kvalificeras som frontier markets. 

Emerging Markets, tillväxtmarknader, innehåller stora till medelstora bolag med god likviditet. Minst tre bolag från varje land måste klara storleks- och likviditetskraven för att landet skall kvalificeras som emerging market. 

Developed Markets, utvecklingsmarknader,  innehåller de rikaste länderna med mycket stora och synnerligen likvida bolag. Minst fem bolag från varje land måste klara storleks- och likviditetskraven för att landet skall kvalificeras som developed market.

Platsannonser

Logga in