Finans

Attendo avyttrar verksamheten i Norge

Attendo har ingått avtal om att avyttra den norska verksamheten till det idéburna företaget Lovisenberg Omsorg.

Publicerad 2020-06-02

Attendos norska verksamhet består av fem äldreboenden, varav fyra är entreprenader som kommer att upphöra under de kommande två åren. Attendo bedömer att det saknas förutsättningar för privata företag att utveckla långsiktigt bärkraftig verksamhet inom äldreomsorg i Norge. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Attendo har under lång tid legat i framkant när det gäller att utveckla arbetsmetoder, kvalitetssystem och aktiviteter som höjer livskvaliteten för de som bor på våra äldreboenden i Norge. Trots en mycket uppskattad verksamhet finns det små möjligheter för Attendo och andra privata företag att utveckla ny verksamhet och våra nuvarande avtal löper ut kommande år. Jag är övertygad om att Lovisenberg kommer att ta väl hand om våra boende och medarbetare och fortsätta arbetet med att utveckla omsorg med omtanke, säger Ammy Wehlin, affärsområdeschef för Attendo Skandinavien, i en skriftlig kommentar.

Attendo driver i dagsläget fem äldreboenden i Norge, ett i egen regi och fyra entreprenader vars kontrakt upphör med början i juli 2020 (i Stavanger) och fram till 2022. Omsättningen av den verksamhet som överlåts uppgick 2019 till cirka 300 Mkr och bidrog marginellt till Attendos resultat.

Genomförandet av försäljningen förutsätter godkännande från relevanta myndigheter i Norge

Platsannonser

Logga in