IT

Åtta av tio har ingen koll på GDPR: "Förvånande"

Med bara en dryg månad kvar tills EU:s nya dataskyddslag GDPR börjar gälla – så uppger åtta av tio svenskar att de har låg eller ingen kunskap alls om lagen. "Förvånande", tycker Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Uppdaterad 2018-04-20
Publicerad 2018-04-20

Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Visma.

– Den nya personuppgiftslagen kräver att organisationer tar större ansvar för hur man hanterar privatpersoners, kunders och anställdas personuppgifter. Med de stora mängder data som finns i dagens samhälle är det bra med tydliga regler som värnar den personliga integriteten. Därför är det förvånande att så få privatpersoner känner till vilka rättigheter som den nya lagen medför, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

EU:s nya dataskyddslag införs den 25 maj och innebär i huvudsak att privatpersoner har rätt att bli bortglömda. Företag och banker måste radera all personuppgiftsdata om privatpersonen önskar det.

Men åtta av tio svenskar svarar  de har lite eller inga kunskaper alls om hur GDPR påverkar dem. Bara tre procent säger sig ha mycket stor kunskap om den nya lagen som ersätter PUL i Sverige.

Företag som bryter mot lagen riskerar en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av sin globala omsättning.

– Företagen är ytterst ansvariga för hur deras data hanteras, även om de låter en annan organisation behandla personuppgifterna för deras räkning. Den nya lagen ger anledning att se över IT-stödet och säkerställa att både datasystemen och processerna som de är inblandade i lever upp till GDPR, säger Sofia Gerstenfeld.

Platsannonser

Logga in