"Personligen hade jag istället valt att bibehålla och utveckla kundrelationerna och marknadspositionerna och parallellt fokuserat på att utveckla ny och modern logistik. Detta hade lett till att balansräkningen hade utnyttjats mera effektivt vilket hade s
"Personligen hade jag istället valt att bibehålla och utveckla kundrelationerna och marknadspositionerna och parallellt fokuserat på att utveckla ny och modern logistik. Detta hade lett till att balansräkningen hade utnyttjats mera effektivt vilket hade skapat betydligt större värden för Castellums aktieägare," säger Rutger Arnhult.
Fastigheter

Arnhult: "Jag har svårt att förstå den industriella logiken"

”Det är inte på något vis så att Castellum har något behov av att frigöra kapital nu när man lagt försöket att förvärva Entra bakom sig”, säger Castellums största ägare Rutger Arnhult om ledningens beslut att sälja logistikfastigheter till Blackstone.

Uppdaterad 2021-02-11
Publicerad 2021-02-11

I dagsläget har Rutger Arnhult, trots sina 16,5 procent av aktierna i Castellum, ett ytterst begränsat inflytande i bolaget. Han har ännu inte släppts in i styrelsen.

Men den 25 mars kan det bli ändring på det om stämman beslutar i linje med valberedningens förslag och väljer Arnhult till styrelseordförande.

Men bara en dryg månad innan årsstämman sagt sitt går fastighetsbolagets högsta ledning och säljer av ytterligare logistikfastigheter till Blackstone – en affär som Arnhult uttryckligen uttalat sig emot.

– Jag har väldigt svårt att förstå den industriella logiken bakom försäljningen, säger han nu till Realtid.

Försäljningen av logistikfastigheter till Blackstone inleddes redan före årsskiftet med syftet att få loss finansiering inför förvärvet av Entra.

I går, onsdag, meddelade Castellum att man går vidare och säljer ytterligare fastigheter – trots att den norska affären nyligen blåstes av.

– Det är inte på något vis så att Castellum har något behov av att frigöra kapital nu när man lagt försöket att förvärva Entra bakom sig.  Så därav finns det ingen logisk finansiell förklaring, säger Arnhult.

Totalt summerar affärerna med Blackstone till 9,8 miljarder kronor. Kvar i Castellum finns en logistik- och lagerportfölj som värderas till 11 miljarder.

Enligt vd Henrik Saxborn har fastighetsbolaget behållit det bästa i logistikportföljen och har sålt av resten för att kunna bygga nytt och modernt. 

Men det argumentet köper inte Rutger Arnhult.

– Jag kan inte förstå den industriella logiken när man säger att man säljer logistiken för att sedan ånyo investera i lite modernare logistik. Att äga mixen är som jag ser det alltid det vinnande konceptet affärsmässigt, säger han och fortsätter:

– För mig är den stabila, löpande avkastningen och den årliga tillväxten också i det närmaste heliga. Castellum kommer nu tyvärr få det betydligt tuffare på båda dessa fronter.

Enligt Rutger Arnhult underskattar dessutom Castellums ledning svårigheten att bygga upp logistikportföljen till samma nivå som tidigare, vilket är tanken.

– Det är mycket hård konkurrens om fastigheter inom logistik så att ersätta denna stora volym med en ny som avkastar detsamma är snudd på omöjligt. Man kan addera nya egna projekt som ger något högre avkastning men det tar lång tid.

Nu spår Rutger Arnhult att effekterna av affären blir att tillväxten framöver blir något sämre och att vinstutvecklingen per aktie tar lite stryk.

– Personligen hade jag istället valt att bibehålla och utveckla kundrelationerna och marknadspositionerna och parallellt fokuserat på att utveckla ny och modern logistik. Detta hade lett till att balansräkningen hade utnyttjats mera effektivt vilket hade skapat betydligt större värden för Castellums aktieägare.

Platsannonser

Logga in