redrik Alpsten vd Devyser Diagnostics
Fredrik Alpsten, vd, Devyser Diagnostics. Foto: Devyser Diagnotics
Nyemission

Arnhult-backade medtech-doldisen Devyser fyller på kassan

Svenska bolaget Devyser, specialist inom snabbväxande molekylärdiagnostik, tar in 130 miljoner kronor i riktad emission för att accelerera bolagets tillväxt.

 

Publicerad 2021-02-02

De nya delägarna investerar 80 miljoner respektive 50 miljoner kronor i Devyser, specialist inom snabbväxande molekylärdiagnostik, och innehar därmed, efter genomförd emission, cirka 12 respektive cirka 8 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Bolagets pre-money-värdering uppskattas till 560 miljoner kronor. Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden, bolagets första institutionella investerare, blir Devysers näst största respektive femte största ägare. Rutger Arnhult är fortsatt Devysers största ägare, med en andel som är ungefär lika stor som de tre grundarnas sammanlagda andel.

– Vi är mycket imponerade av Devysers framgångar hittills. Bolaget har uppvisat stabil och lönsam tillväxt under flera år och vi är övertygade om att med ökade medel kan den redan framgångsrika resan inte bara fortsätta utan även öka takten. Vi ser nu fram emot att följa bolaget som ägare, säger Henrik Carlman, Fondförvaltare på Swedbank Robur, i en skriftlig kommentar. 

Syftet med emissionen är att accelerera Devysers tillväxt på befintliga marknader samt expandera till nya marknader. Med cirka 50 anställda, dotterbolag i Italien och Tyskland, och en årlig omsättning om 65 miljoner kronor med god lönsamhet, Devyser Diagnostics är fortfarande relativt okänt på den svenska marknaden.

– Devyser har under senaste åren vuxit med i snitt cirka 35 procent årligen och 2019 hade vi en rörelsemarginal om 22 procent. Devyser utvecklar och tillverkar genetiska tester som vi idag säljer i fler än 60 länder, säger Fredrik Alpsten, vd på Devyser sedan 1 september 2020, till Realtid. 

Han fortsätter:

– Nyemissionen gör det möjligt för oss att accelerera tillväxten och öka marknadsföring och sälja direkt till våra kunder. I de länder där vi säljer direkt till laboratorier, däribland Italien, Tyskland och Norden, växer vi väldigt fort. Vi har till exempel vuxit omsättningen med i snitt 50 procent i Italien under de senaste åren, där vi distribuerar direkt till kunden. Ambitionen är nu att sälja direkt på utvalda marknader istället för via distributörer på fler marknader.

– Även om vi redan har en bra tillväxt vill vi öka den ännu mer genom att gå ut bredare med våra produkter. Att Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden väljer att investerar i Devyser ser vi som en validering av våra produkter och av bolaget, säger Fredrik Alpsten.

Fastighetsmagnaten Rutger Arnhult investerade i ett tidigare skede i Devyser och är än idag bolagets största delägare. Grundad 2004, Devyser är verksam på en marknad som genomgår en explosionsartad tillväxt då bolagets tester möjliggör diagnosticering av en rad ärftliga sjukdomar samt skäddarsydd behandling av vissa cancerformer. Testerna är också viktiga i samband med transplantationer, då man tidigt kan se om kroppen försöker stöta bort implantatet.

– Vi har utvecklat och distribuerat 26 olika tester sedan starten och våra produkter efterfrågas av våra kunder. Våra diagnostiska tester är mycket enkla att använda och minskar testperioden från dagar till några timmar i vissa fall, säger  Fredrik Alpsten.

Hur ser ni på en eventuell börsnotering?
– Det är lite för tidigt för att säga om vi ska till börsen. Vi har idag en växande omsättning och en bra lönsamhet och därmed inget omedelbart kapitalbehov. Men vi får se längre fram.

Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare och Hammarskiölds Advokatbyrå legala rådgivare till Devyser Diagnostics.

Platsannonser

Logga in