Robert Boije, Johanna Norberg och Joakim Bornold.
Robert Boije, Johanna Norberg och Joakim Bornold.
Finanspolitik

"Är det FI:s uppgift att styra bostadsmarknaden?"

Att justera bolånetaket eller slopa det helt är rimligt, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije. Danske Bank Sveriges vd Johanna Norberg, och Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold är inne på samma linje.

Uppdaterad 2021-03-26
Publicerad 2021-03-26

Swedbanks ordförande Göran Persson tycker att kravet på en kontantinsats på 15 procent vid bostadsaffärer bör ses över. 

Göran Persson sa till DI efter gårdagens bolagsstämma att det är dags för en ordentlig diskussion med Finansinspektionen, FI, om hur det här ska hanteras framöver.

–  Både amorteringskraven och bolånetaket är en stor utmaning för framför allt unga förstagångsköpare. Nu är ju Finansinspektionen väldigt bestämd, trots svag analys, med att återinföra amorteringskraven. I det läget kan det vara bra att ändå se över konsekvenserna av bolånetaket. En del förstagångsköpare klarar taket tack var föräldrar som går in och hjälper till. Men alla föräldrar har inte den möjligheten. Klarar du av ekonomiskt att ta ett blancolån kan du förvisso låna till en stor del av kontantinsatsen, men då till en betydligt högre ränta än den som gäller på bolån. Jag har mycket svårt att se poängen med att tvinga in låntagare i osäkra dyra blancolån. Såväl bolånetaket som amorteringskraven är starkt bidragande till de senaste årens kraftiga ökning av just blancolånen, säger Robert Boije.

– Regeringen har ju nyligen tillsatt en utredning om startlån för förstagångsköpare som ska lämna sitt slutbetänkande i november i år. Bolånetaket måste också ses i ljuset av de förslag som den utredningen kommer att lämna, säger Robert Boije.

Danske Bank har länge lyft frågan om vikten av att göra en översyn av hela bostadsmarknaden för att skapa en mer inkluderande marknad. De höga inträdesbarriärerna skapar också, enligt banken, problem för kompetensförsörjningen, inte minst inom omsorgsyrken, när gruppen som inte kan köpa en bostad i storstadsregionerna växer. 

– Den här frågan har varit på vår radar ganska länge. Jag håller helt med Göran Persson här, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.

Att den här frågan har kommit upp till ytan nu beror inte på att FI avbryter amorteringsbefrielsen, enligt Johanna Norberg.

– Amortering är viktigt, även för våra yngre köpare. Mitt perspektiv är att vi som bank har ansvar att se till kundernas bästa. När vi räknar på bolån i våra kalkyler tar vi alltid höjd för amorteringskrav, så det är inte problemet. Problemet är att tröskeln in på bostadsmarknaden är för hög, för att inte säga skyhög.

– Det finns en pandemieffekt här också. Nu när många har jobbat hemifrån det senaste året, så är det fler som efterfrågar större och därmed dyrare bostäder.

– Att inträdesbarriärerna är så höga slår inte bara mot förstagångsköpare, det påverkar även andra samhällsgrupper. Det kan handla om ändrade arbetsförhållanden och separationer. Man kan absolut säga att det finns en jämställdhetsaspekt här också.

"Risken är stor att bolånetåget fortsätter att rusa framåt, men med en allt större grupp kvar på perrongen fasthållna av Erik Thedéen."

Söderberg & Partners sparekonom tycker också att Göran Perssons förslag om att se över bolånetaket är rätt.

– Göran har rätt, han har ofta det. Problemet med Finansinspektionens regleringar av bolånemarknaden är att åtgärderna låter vackra, men är oftast bara slag i luften. Bolånetak och amorteringskrav låter ju som kraftfulla åtgärder mot en stigande bolåneskuld, men det finns ju inget som tyder på att det fungerar. Snarare ställer det svaga grupper i samhället i svår situation.

För de som inte har de 15 procent som krävs i kapitalinsats är blancolån ett alternativ.

– När en familj som varit tvungna att ta ett blancolån för att kunna köpa ett hus måste de sannolikt amortera av 3 procent per år på bolånen när de förstås borde fokusera på att amortera ner det fem gånger dyrare blancolånet.

Joakim Bornold ifrågasätter om det verkligen är Finansinspektionens uppgift att styra bostadsmarknaden. 

– Det är uppenbarligen så att corona har fått oss att omprioritera vårt boende. Efterfrågan har ökat markant. Svenskarna vill satsa mer på sitt boende, är det då FI:s uppgift att dämpa den efterfrågan?  Är det ens möjligt att göra det?

– Risken är stor att bolånetåget fortsätter att rusa framåt, men med en allt större grupp kvar på perrongen fasthållna av Erik Thedéen, säger Joakim Bornold.

Platsannonser

Logga in