Ambea är idag den näst största aktören på privatmarknaden för omsorg i Sverige och sjunde största i Norge.
M&A

Ambea köper Aleris nordiska verksamhet

(Uppdaterad) Omsorgsbolaget Ambea stärker sitt grepp i Norden genom att förvärva Aleris omsorgsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Köpeskillingen för affären ligger på 2,6 miljarder kronor.

Uppdaterad 2018-10-16
Publicerad 2018-10-16

– Genom förvärvet av Aleris skapar vi det största omsorgsbolaget i Norden. Tillsammans blir vi en värdegrundstyrd och kvalitetsledande aktör med målsättningen att leverera den bästa livskvaliteten för varje enskild omsorgstagare, säger Ambeas vd Fredrik Gren, i en kommentar till affären.

Köpeskillingen ligger på 2,6 miljarder svenska kronor och ska finansieras genom befintliga krediter och nya banklån, dessutom ska bolagets aktieägare erbjudas en nyemission på 1,2 miljarder kronor.

– För medarbetarna i Ambea och Aleris Omsorg innebär förvärvet stöd från en stark medarbetarorganisation som skapar förutsättningar för våra anställda att lära, utvecklas och växa. För kommuner utgör vi en trygg och långsiktig samhällsaktör som genom att möta välfärdutmaningen stöttar såväl den enskilda kommunen som vårt gemensamma samhällsbygge, fortsätter Fredrik Gren.

Ambeas större aktieägare Actr Holding AB och Actor SCA, som tillsammans kontrolleras av de båda riskkapitalbolagen KKR och Triton, och som sammanlagt representerar cirka 50,1 procent av aktierna och rösterna i Ambea, kommer rösta för emissionen vid en bolagsstämma och teckna sina respektive pro rata-andelar. Företrädesemissionen förväntas beslutas och genomföras under det första halvåret 2019.

Ambea är idag den näst största aktören på privatmarknaden för omsorg i Sverige och sjunde största i Norge. Aleris Omsorg är marknadsledare på privatmarknaden för omsorg i Norge, den sjätte största privata aktören i Sverige och den största privata utföraren i Danmark.

Den nya koncernens omsättning under perioden 1 juli 2017 till den 30 juni 2018 uppgick till cirka 10,6 miljarder kronor, varav Ambea omsatte 5,9 miljarder kronor och Aleris Omsorg cirka 4,7 miljoner kronor.

Affären innebär samtidigt att Aleris blir ett renodlat sjukvårdsföretag.

– Detta ger förutsättningar för fortsatt specialisering och decentralisering i våra skandinaviska sjukvårdsverksamheter. Specialisering driver kvalitet och produktivitet och renodlingen skapar möjligheter för ytterligare satsningar inom områden där vi ser en ökad efterfrågan på sjukvårdstjänster, säger Alexander Wennergren Helm, Aleris koncernchef, i ett pressmeddelande.

Försäljningen innebär också att Aleris kan minska sin nettoskuld med cirka 2,65 miljarder kronor.

– Aleris Omsorgs- och sjukvårdsverksamheter verkar sedan 1,5 år tillbaka som två fristående segment. Effekten av denna delning har varit tydligt positiv. Det är därmed logiskt att låta omsorgsverksamheten fortsätta denna utveckling hos Ambea, som är helt fokuserat på omsorgstjänster. Försäljningen innebär att Aleris Omsorg får förutsättningar att ytterligare accelerera sitt arbete med kvalitet och fortsatt tillväxt, säger Alexander Wennergren Helm.

Verksamheterna i Ambea har efter affären slutförts tillsammans cirka 13 100 medarbetare och 7 690 bäddar och omsorgsplatser i egen regi.

Därutöver innebär transaktionen möjlighet till ökad organisk tillväxt inom egen regi, då antalet nya bäddar som kontrakterats och/eller är under uppförande i och med transaktionen uppgår till 1 796, varav Aleris Omsorg står för 758 bäddar. Andelen omsorg som bedrivs i egen regi av Ambea ökar från dagens 67 procent till 71 procent och förväntas som ett resultat av en gemensam stark pipeline öka ytterligare framöver.

Den slutliga köpeskillingen om cirka 3 miljarder kronor kommer att finansieras med befintliga kredifacliteter och ny säkerställd bankfinansiering från Danske Bank, DNB och Nordea. Transaktionen är således inte villkorad av finansiering.

Nordea har agerat finansiell rådgivare, Vinge har agerat legal rådgivare och Alvarez and Marsal har agerat finansiell due diligence-rådgivare till Ambea i samband med transaktionen.

Aleris är sedan 2010 ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, som i sin tur är en del av Investor, och som bedriver verksamhet i hela Skandinavien. Aleris Omsorg bedriver verksamhet inom äldreomsorg, stöd och boende och psykisk omsorg. Tjänsteutbudet har de senaste åren utvecklats med exempelvis brukarstyrd personlig assistans i Norge, Plaza-boenden som är ett starkt koncept inom äldreomsorg i Sverige och social omsorg i Danmark.

Verksamheten inom Aleris Omsorg har vuxit från 2,9 miljarder 2013 till 4,9 miljarder 2017 och antalet medarbetare uppgår till cirka 6 000.

Aleris Sjukvård bedriver verksamhet i cirka 150 enheter inom framförallt specialistsjukvård.

Platsannonser