FinansNyhet

Allt fler är positiva till digital insamling av privat information

Publicerad

Andelen som ser insamlingen och användningen av personlig, digital information i samhället som något positivt har ökat med nio procentenheter de senaste två åren. Det visar en undersökning som advokatbyrån Lindahl och kommunikationsbyrån Insight Intelligence har genomfört.

Realtid.se

Resultaten av undersökningen visar en positiv attitydförändring kring insamling av privat information. Samtidigt ökar andelen som är oroliga för att information som man delar med sig av används i syften som man inte är bekväm med.

Den generellt mer positiva inställningen till informationsinsamling är alltså avhängd konsumenternas känsla av trygghet vad gäller säkerhetshanteringen av den information som samlas in.

Oron beror främst på bristande kunskaper om hur informationen som samlas in används.

Annons

Övriga resultat

– Få känner till den nya dataskyddsförordningen men nästan var tredje tror att den skulle påverka deras förtroende att dela information
– Fler är positiva till att dela privat digital information i vårdrelaterade syften
– Sex av tio läser aldrig villkor som de accepterar gällande behandling av ”cookies”
– Mellan 40-51 procent av de svarande är beredda att dela med sig av privat information digitalt för att förbättra olika välfärdsfunktioner.

Annons