Rättstvist

Allras ombud kräver skadestånd

Allras ombud har vänt sig till EBM och Pensionsmyndigheten med krav om skadestånd. JK behandlar ärendet. Det rapporterar Dagens Juridik.
 

Uppdaterad 2020-06-18
Publicerad 2020-06-18

– Vi har rätt till skadestånd för överträdelsen av de mänskliga rättigheterna i Europakonvensionen. Vi har helt enkelt reklamerat till Pensionsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten och sagt att vi har ett skadeståndskrav på staten, säger advokat Marcus Johansson till Dagens Juridik.

Hur stort skadeståndsanspråket blir är ännu inte klart.

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo svarar i ett brev och hänvisar ombuden till JK.  Ett svar som därefter, enligt Dagens Juridik, har skickats till Stockholms tingsrätt som bilaga till Allras komplettering av överklagandet av mellandomen i målet mellan Allra Asset Management samt Pensionsmyndigheten. 

Enligt Allras ombud har bolagets rätt till en rättvis rättegång blivit kränkt på ett sådant sätt att den aktuella rättegången inte kan genomföras och vill att Pensionsmyndighetens talan ska ogillas i sin helhet.

I mellandomen kom tingsrätten fram till att Allra Asset Managements rättigheter inte har kränkts. Däremot kom tingsrätten fram till att förfarandet var en kränkning av Allras rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen, en kränkning mot rätten till skydd för privatlivet. 

– I ett läge där staten har överträtt Europakonventionen så är staten skyldig att erkänna att man har överträtt Europakonvensionen och det är väl lite si och så hos dessa två myndigheterna. Den ena myndigheten, Pensionsmyndigheten, har inte ens behagat att svara på vårat brev och Ekobrottsmyndigheten har skickat detta vidare till JK och JK har vi inte hört av. Vi kommer att göra en påstötning hos JK och helt enkelt fråga vad som händer, säger Marcus Johansson till Dagens Juridik.

Någon skadeståndsprocess mot staten är inte inplanerad, men Marcus Johansson utesluter det inte.

 

Platsannonser