Daniel Alsén leder Digital McKinsey i norra Europa
Digitalisering

"Alla branscher vinner på digitaliseringen"

 Inom finanssektorn beräknas värdet uppgå till 40 – 60 miljarder kronor till följd av digitaliseringen. "Det sker en stor omställning inom finanssektorn just nu. Eftersom en stor del av processerna inom bankerna fortfarande kräver manuellt arbete är betydande förändringar att vänta", säger Daniel Alsén, partner på McKinsey & Company, till Realtid. 

Uppdaterad 2017-11-24
Publicerad 2017-11-24

Mer än 850 miljarder kronor kan frigöras från 2025 om Sverige tar tillvara på digitaliseringens möjligheter med hjälp av digitala ekosystem.

Det visar rapporten "Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår" som McKinsey & Company publicerar idag.

 – En förutsättning för att vi ska kunna realisera värdet av digitaliseringen är att det vi kallar digitala ekosystem byggs upp. En stor del av värdet skapas i samverkan mellan olika aktörer, exempelvis skapas 40 procent av värdet inom Internet of Things (IoT) genom att olika system och teknikplattformar kommunicerar med varandra, säger Daniel Alsén, partner på McKinsey & Company. 

Digitala ekosystem skapar förutsättningar för innovation och teknikutveckling och möjliggör interaktion mellan aktörer, både i formella och informella strukturer. Här ingår exempelvis gemensamma teknikstandarder och förvärv som leder till betydande synergier för båda parter.

Det finns några tekniktrender som står för majoriteten av potentialen från digitaliseringen i Sverige. McKinsey har identifierat följande: automatisering av kunskapsarbete, avancerad robotteknik, autonoma fordon, mobilt internet, molntjänster och Internet of Things. 

De två sektorer som väntas generera störst värde till följd av digitaliseringen är tillverkningsindustrin och hälso- och sjukvården. I tillverkningsindustrin rör det sig om ett värde om 160-220 miljarder kronor och i hälso- och sjukvården handlar det om 145-180 miljarder kronor. Trots det ser Daniel Alsén alla sektorer som vinnare till följd av digitaliseringen. 

– Vi ser att alla gynnas av digitaliseringen. Sedan varierar naturligtvis det genererade värdet mellan olika sektorer, bland annat beroende på deras storlek och hur långt de redan kommit i digitaliseringen, säger Daniel Alsén till Realtid.se.

Inom finanssektorn beräknas värdet uppgå till 40 - 60 miljarder kronor till följd av automatiseringen av processer, mobila lösningar och avancerad dataanalys.

 – Det sker en stor omställning inom finanssektorn just nu. Nya betalningslösningar tillkommer, fysiska kontor stänger ner och kundtjänst blir mer personaliserad och ibland även automatiserad. Eftersom en stor del av processerna inom bankerna fortfarande kräver manuellt arbete är betydande förändringar att vänta. Vi ser redan nu att det sker en stor interaktion mellan olika aktörer i form av partnerskap och samarbete. 

För att bygga ett starkt ekosystem måste vissa faktorer vara uppfyllda. McKinsey har identifierat följande: 

⦁ Dynamik: Nya innovationer och ny teknik som man tillför i ett ekosystem och interaktion mellan aktörerna

⦁ Tillgångar: tillgång på talang och kapital

⦁ Grundförutsättningar: Lagar och regler, infrastruktur och uppkoppling

 När det gäller behovet av talang ser Daniel Alsén tydliga indikationer på ett skriande behov av specialistkompetens. 

 – Vi kommer att behöva öka antalet nyexaminerade ingenjörer med ungefär 45 procent per år. Det är en rätt kraftig ökning. Utöver det är specialister inom mjukvaruutveckling och avancerad dataanalys kompetenser som vi ser tydliga behov av. För att kunna möta framtidens krav är det nödvändigt att vi redan nu börjar fundera över vilka kompetenser som kommer att behövas. Vi behöver tänka flera generationer framåt och skala upp i den takt som behövs.  

Var det något med rapporten som överraskade dig?

– Det som överraskade mig var bland annat hur stort värdet var och att två tredjedelar av värdet som genereras i olika ekosystem skapas inom och mellan företag (Business-to-Business), medan en tredjedel skapas direkt mot konsument. Det är inte den bilden man får av media där man talar mycket om konsumentrelaterade digitala tjänster. 

Daniel Alsén avslutar:

 – Sverige ligger i framkant och har en bra startpunkt, men det finns mycket som kan göras för att skapa ännu bättre förutsättningar för att lyckas. 

Platsannonser