Ålandsbanken kräver miljarder av Kaupthing

Det framgår enligt den lista på nästan 30.000 fordringsägare på den kraschade isländska banken Kaupthing. Här är Ålandsbankens förklaring.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-03-18

Realtid.se får tag på listan som är över 500 sidor lång.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Handlingen är undertecknad i Reykjavik i slutet av januari av tre personer med isländska namn; David Gislason, Feldis Lilja Oskarsdottir och Olafur Gardarsson.

Realtid.se ringer till banken som bekräftar att alla tre sitter i bankens "winding-up board" eller avvecklingskommitté.

På listans sida 15 dyker Ålandsbanken upp med två krav:

• ett på 49.265.873.100 isländska kronor från Ålandsbanken Abp (krav nummer 494)

• ett på 49.275.070.500 isländska kronor från Ålandsbanken Sweden AB (krav nummer 495)

Beloppen motsvarar vardera drygt 2 miljarder svenska kronor, det vill säga totalt över 4 miljarder kronor.

Det kan jämföras med att hela Ålandsbanken är värd notsvarande 3,5-3,6 miljarder kronor på Helsingforsbörsen där banken är börsnoterad.

Kraven är betecknade som "skadabaetur" eller "damages" på engelska, det vill säga skadestånd.

Realtid.se får tag på Ålandsbankens vd Peter Wiklöf, som kommenterar kraven på Kaupthing via e-post:

"Det belopp [4 miljarder svenska kronor] som du frågar om hänför sig enbart till att vi bevakat de garantier som vi fått av säljaren vid köpet av Kaupthing Bank Sverige", skriver han.

"Vi har inte någon pågående konflikt med säljaren."

Ålandsbanken köpte Kaupthings svenska verksamhet i februari 2009.

Hur går det för den verksamhet ni har köpt?

"Gällande verksamheten så tycker jag att vi fått ett bra mottagande i Sverige.

Vi har även sett nya kunder och stigande kundvolymer inom Private Banking och Asset Management.

2009 medförde en kraftig börsuppgång, men trots det var volymerna på börsen onormalt låga, vilket avspeglade sig i resultatet för mäkleriverksamheten hos oss och hos övriga aktörer inom samma bransch.

Det har även visat sig att vi gjorde förvärvet vid en tid då den svenska kronan var mycket svag.

Förstärkningen av kronan det senaste året har, för oss som bokför i euro, tydligt höjt värdet på de tillgångar vi förvärvade.

Vi är således fortsättningsvis övertygade om att vi gjorde ett förvärv som kommer att visa sig vara en god affär."

Så säger man

I Sverige uttalar alla Kaupthing precis som det låter; "kaupting".

Men när man ringer till banken på Island säger islänningarna "köjpting".

Platsannonser

Logga in