FondNyhet

AIFM Group utökar portföljen av alternativa investeringsfonder

AIFM Group inleder samarbete med konstfond Foto: Unsplash
Publicerad

AIFM Group inleder samarbete med den alternativa investeringsfonden Arte Collectum.

Isac Boukachabia

Fonden Arte Collectum I förvaltas av AIFM Capital och är den första fonden i Sverige med konst som underliggande tillgång.

Portföljen är diversifierad och fonden har ett globalt mandat med fokus på konstnärer aktiva i Europa, USA och Hongkong. Fondens mål med förvaltningen är att skapa en avkastning till investerare om cirka 12 procent årligen efter avgifter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fondens investeringskommitté uppges ha en stor kunskap och erfarenhet av den globala konstmarknaden. Sammantaget har investeringskommittén köpt konst för cirka 2 miljarder euro och varit framgångsrika vid konsthandel ur ett värdeökningsperspektiv.

Annons

–Traditionellt sett har alternativa investeringar inneburit private equity, private debt och fastighetsinvesteringar. Att kunna erbjuda den här typen av exponering tillför en ny dimension till marknaden, säger Dan Hjörnered, medgrundare av AIFM Group.

Annons