Fastigheter

Agora tar in 160 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Agora, som bland annat ägs av Rutger Arnhult, emitterar 160 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-08-30
Publicerad 2016-08-30

Agora, A Group Of Retail Assets, publicerar i dag ett emissionsprospekt för att locka 160 miljoner kronor som  ska användas till investering av två detaljhandelsfastigheter.

Agora har tecknat avtal om förvärv av två detaljhandelsfastigheter med underliggande fastighetsvärde om 850 miljoner kronor. Förvärven är villkorat av att finansieringen genom banklån går igenom samt att nyemissionen genomförs.

Bolaget skriver i prospektet att bedömningen är att det befintliga rörelsekapitalet är otillräckligt för de aktuella behoven de kommande månaderna och hänvisar då bland annat till de ovan nämnda förvärven.

Emissionen av B-aktier uppgår till 136 miljoner kronor, som efter avdrag för emissionskostnader uppgår till 131 miljoner kronor.

Syftet med erbjudandet är att använda 26 miljoner kronor för att finansiera fastighetsförvärvet. Men också för att uppfylla krav på eget kapital från externa kreditgivare för att kunna genomföra förvärvet.

Parallellt med emissionen genomförs en företrädesemission av A-aktier till befintliga aktieägare om 24 miljoner kronor.  

Totalt tillförs bolaget 160 miljoner kronor före emissionskostnader.

Förvärvet finansieras även genom banklån i form av en kreditfacilitet om 510 miljoner kronor,  ett icke säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor samt en säljrevers om 90 miljoner kronor.

Agoras fastighetsbestånd utgörs i dag av 21 fastigheter på 16 orter med ett hyresvärde om 354 miljoner kronor och fastighetsvärde om cirka 3,4 miljarder kronor.

Största ägare i bolaget är Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management som äger 38,44 procent av rösterna och 22,81 procent av kapitalet. Kvalitena äger 35,61 procent av rösterna och 16,18 procent av kapitalet.

Totalt uppgår emissionskostnaderna (obligationslånet och emissionerna) till 20 miljoner kronor. Arctic Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. MAQS advokatbyrå är legal rådgivare till Agora.

Platsannonser