Finans Nyhet

Affärsjuristens nya roll

Sofia Edvardsen, grundare av juristbyrån Sharp Cookie Advisors
Publicerad

Redan på fem års sikt arbetar affärsjuristen mer med strategisk rådgivning och affärsutveckling än traditionella leveranser av juridiska råd.  Det förutspår Sofia Edvardsen, grundare av Sharp Cookie Advisors. För Realtid berättar hon även om hur AI, robotadvokater och ett förändrat kundbeteende kommer att stöpa om branschen.

Den affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors har funnits i drygt ett år. Grundaren Sofia Edvardsen (f.d. Gunnarsson) startade byrån för att kunna möta den starka efterfrågan på affärsutvecklande juridik och stöd för digitalisering. Redan från början stod det klart att Sharp Cookie Advisors skulle vara särskilt inriktad mot målgruppen tech- och internetföretag.

– Under de senaste 10 åren som affärsjurist har jag upplevt flera teknikskiften. I början av min karriär som bolagsjurist i strategiavdelningen på Nokias huvudkontor såg jag hur marknaden flyttade från hårdvara till plattformsmjukvara i mobilen (Nokia 2006 vs. Apple 2007) och senare som advokat vid den internationella advokatbyrån Baker & McKenzie var jag med om och delaktig i hur online plattformar blev ekosystem (till exempel Chrome, Airbnb, Uber).

– Jag har sett hur fort det kan gå när marknaden ändrar beteende och vi är mitt inne i flera sådana skiften nu, säger Sofia Edvardsen.

Annons

Idag är det många gånger mjukvaran och den data, som företag hanterar om kunden och om dess användning av tjänsten, som är det värdefulla i bolaget, berättar Sofia Edvardsen. Som jurist måste man förstå hur affärer ska skapas av data, vilka olika affärsmodeller det finns, vilka regleringar som gäller och framförallt kunna stötta ledningsgrupp i att ta välgrundade beslut som skapar tillväxt. Detta ställer stora krav på en förståelse för hur affärsjuridiken kan bidra till affären och en praktisk erfarenhet av att nå fram till beslutsfattare och driva projekt. För att möta det här kravet arbetar Sofia Edvardsen och hennes team av jurister och tekniska experter i projektform tillsammans med sina kunder i högre utsträckning än förut.

–  För min bransch bidrar digitaliseringen naturligtvis till att konkurrensen ökar, eftersom våra klienter får andra alternativ till att söka affärsjuridisk rådgivning. De kan lätt söka information om juridik och hitta och jämföra råd, tjänster och andra juridiska aktörer online – som inte nödvändigtvis är svenska leverantörer.

Utmaningen för konsultbranschen i stort är att bli och förbli relevant och tillgänglig på kundens villkor, menar Sofia Edvardsen. Digitaliseringen drivs på av ett förändrat kundbeteende, som i förlängningen leder till en starkare ställning för kunden som enklare kan hitta, utvärdera och beställa olika tjänster inom juridisk rådgivning.

Annons

–  Digitaliseringen ifrågasätter gamla strukturer och skapar fantastiska möjligheter! Om vi omfamnar möjligheterna med digital marknadsföring och relationsbyggande finns det fler kontaktytor för oss jurister. Här ser jag med nyfikenhet på McKinsey som gör flera strategiska förvärv på svenska marknaden, nu senast innovationsbyrån Veryday. Deras approach att jobba under flera varumärken mot sina kunder tilltalar mig och framstår som särskilt lovande sätt att svara på marknadens behov.

Sofia Edvardsen förutspår att affärsjuristen redan på fem års sikt arbetar mer med strategisk rådgivning och affärsutveckling än traditionella leveranser av juridiska råd som sker idag. En intensivare teknikutveckling ställer krav på kortare beslutsprocess.

– Våra klienter, techbolagen inom det som kallas för ”ny it” (fusion mellan telekom och it, AI i cloudtjänster, Internet of Things, botar för kundkommunikation, profilerings- och lokaliseringstjänster för marknadsföring etc.), är från början närvarande på den globala marknaden och omfattas därmed av lagar världen över. Därtill finns det alltmer omfattande lagregler för teknikbolag, inte minst inom data och it-säkerhet, varför framgångriska företag involverar sin juristresurs tidigt i strategiska processer.

Annons

Sofia Edvardsen menar att många verksamheter behöver utvecklas för att dra nytta av de möjligheter som följer av det förändrade kundbeteendet.

– Affärsjuridiken blir mest relevant när vi arbetar närmare annan typ av strategi- och verksamhetsutveckling, för att kunna erbjuda det stöd som företag i en tillväxt- och omställningsfas behöver. Klienterna behöver bättre och mer relevant rådgivning, praktiskt stöd, bollplank som fungerar i ledningsgrupp och tydliga förutsättningar för att komma igång.

Digitaliseringen har kommit längre i USA och Storbritannien än i Sverige anser Sofia Edvardsen.

– Där använder många advokatbyråer olika smarta it-system och även så kallade robotadvokattjänster vid till exempel analys av omfattande dokumentation som vid till exempel ett due diligence arbete. Tack vare robotadvokaten kan juristen snabbare se antaganden om vilka riskerna i bolaget bör vara och vilka åtgärder som typiskt sett behöver vidtas för att komma till rätta med problemen. Men, det här kommer även att komma till Sverige på sikt. Idag finns till exempel olika it-tjänster som används för effektivisering av advokatbyråers verksamhet samt vissa tjänster som riktar sig direkt mot slutanvändare. Två exempel är appar som kan användas för att betala P-böter och  online plattformar för enklare avtal.

– Artificiell intelligens och robotadvokater är definitivt något som kommer att stöpa om branschen. Jag är nyfiken att använda till exempel chatrobotar och annan teknik på för våra kunder relevanta plattformar för att enklare nå ut till våra målgrupper.

Sofia Edvardsen menar att vi bara har sett början på digitaliseringen.

–  De aktörer som är duktiga på att anpassa sin verksamhet och ständigt utvecklas kommer att flytta fram sina positioner medan de som inte är lika snabba kommer inledningsvis att att se sin försäljning förändras och, om de förblir statiska längre än vad kunderna kan tolerera, rent av slås ut.

 

Annons