Finans Nyhet

Affärshemligheter lever farligt

Publicerad

Bärbara datorer och avancerade mobiler – bra att ha och behändiga redskap. Men livsviktig information lever farligt om något försvinner eller Karlsson slutar på jobbet.

– Alldeles för få företagare eller IT-ansvariga inom förvaltning har tänkt igenom hur de ska behålla kontroll över all den information som samlas på de anställdas hårddiskar, säger Hardy Nelson, Nordenchef för mjukvaruföretaget Veritas, till TT.

I takt med att telefonerna kan lagra allt mer information och de bärbara datorerna blir allt kraftfullare, blir det allt ointressantare att föra över information till företagets datorer. Den mobila världen uppmanar till att samla i den egna datorn.

Av en telefonundersökning som Veritas låtit utföra bland 600 anställda och 200 IT-chefer i medelstora företag i Norden framgår att allt fler anställda sparar material på den egna datorn.

Annons

Sju av tio lagrar 25 procent eller mer av sitt datorarbete på den egna maskinen. Men bara i undantagsfall säkerhetskopieras materialet till firmans huvuddator. I mer än åtta av tio företag sker det inte alls, enligt undersökningen.

– Det visar att företags- och myndighetsledningar måste ta sig en funderare över situationen. Det faktum att informationen finns spridd på olika datorer gör verksamheten sårbar, säger Hardy Nelson.

Informationen riskerar att komma på avvägar eller helt försvinna, till exempel om hårddisken kraschar, datorn tappas bort eller den anställde slutar.

Annons

Över hälften av de tillfrågade betraktar det som en katastrof om digitalt lagrad information går förlorad. Det är i efterhand också svårt att rekonstruera informationen – och det kan bli dyrt.

– Det finns exempel där företag först långt i efterhand upptäckt att anställda som slutat har haft order värda hundratusentals kronor i datorn, order som aldrig blivit genomförda, säger Nelson.

Utvecklingen mot allt fler mobila lösningar inom företagsvärlden kommer att fortsätta, enligt olika undersökningar. Mobilitet är det som lockar.

Annons

– Då behövs det också en rejäl policy för hur de enskildas information på datorerna ska säkras och hur företaget får kontroll över innehållet, säger Nelson.

TT

Annons