Annons

Annons

ÅF presenterar ny strategi och reviderade finansiella mål

Genom att utveckla den nuvarande affärsmodellen är målet att ÅF ska fokusera än mer på att leverera riktade konceptlösningar, såväl i Norden som internationellt. Bland annat eftersträvas en årlig tillväxt på 10 procent.

– ÅF är ett ingenjörs- och designföretag. Med nya konceptlösningar, ännu starkare erbjudande och en fokuserad internationell satsning ger den nya strategiska inriktningen ÅF ett bra utgångsläge för fortsatt tillväxt, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Den strategiska riktningen
För att på bästa sätt kunna möta efterfrågan lanseras en ny strategi som ska bidra till fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Internationell expansion genom ledande marknadspositioner
ÅF ska fortsätta växa på kärnmarknaderna Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Tjeckien. Dessutom satsar ÅF på att bli internationellt ledande inom ett antal utvalda nischer och segment som till exempel Automotive R&D, Food & Pharma, Advanced Manufacturing, Process Industry och Lighting.

Annons

Annons

Utveckling av affärsmodellen för att leverera ett högre värde
ÅF kommer att utveckla affärsmodellen för att öka värdet i leveransen till kunderna. Skiftet innebär att ÅF tar tillvara på bolagets unika bredd av kompetenser och i högre grad erbjuder kunderna paketerade lösningar och koncept samt på sikt även utvalda produkter.

Operativ effektivitet
Organisationen förenklas och den finansiella styrningen anpassas i syfte att uppnå ett tydligare affärsansvar för specifika kundsegment, säkerställa den internationella expansionen och ta en större andel helhetsåtaganden.

Attraktiv arbetsgivare
Den nya affärsmodellen och internationella expansionen kräver att ÅF vidareutvecklar såväl ledarskapet som rekryteringsprocessen samt mångfalds- och inkluderingsarbetet.

Reviderade finansiella mål
De finansiella målen omformuleras att gälla över en konjunkturcykel och preciseras:
En årlig tillväxt på 10 procent. Målet inkluderar tilläggsförvärv. Utöver detta tillkommer större plattformsförvärv.
EBITA 10 procent över en konjunkturcykel
En nettolåneskuld i relation till EBITDA (nettoskuld/EBITDA) på 2,5
En organisation som stöttar den strategiska riktningen

Som tidigare kommunicerats etablerar ÅF, med start 1 januari 2018, en ny förenklad organisation med fyra internationella divisioner; Infrastructure, Industry, Digital Solutions och Energy . Divisionerna kommer i sin tur att bestå av totalt 21 affärsområden med fullt affärs- och resultatansvar där varje affärsområde får ansvar för att implementera den nya strategin.

Från och med den 9 oktober består ÅFs koncernledning av följande medlemmar:

Jonas Gustavsson , vd och koncernchef

Stefan Johansson, CFO

Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure

Roberto Gerosa, divisionschef International (division Energy från 1 januari 2018)

Jonas Larsson, tillförordnad divisionschef Industry

Lennart Waldenström , divisionschef Technology (division Digital Solutions från 1 januari 2018), ny ledamot

Lars-Eric Aaro, strategisk affärsutveckling

Emma Claesson, HR & kommunikation

Nyamko Sabuni, hållbarhet

Rune Hardersen, landschef Norge, ny ledamot

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons