FinansNyhet

Advokatbyråerna positiva till att icke-jurister inkluderas i styrelsen

Ylva Gnosse, Regi
Publicerad

Advokatbyråerna är positiva till att icke-jurister tar plats i deras ledning och styrelse. Det visar Regis partnerstudie. ”Ett bra ledarskap behöver inte alltid komma från de egna delägarna, även om det finns många bra exempel på drivna och duktiga managing partners”, säger Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi.

Miriam Istner-Byman

Delphi topprankas inom områdena IP/media/marknadsrätt och GDPR samt IT-rätt/digital transformation. Mannheimer Swartling toppar listorna för M&A och tvistelösning. Vinge fick högst betyg avseende jämställdhet och Morris Law placerades som etta avseende rimlig arbetsbelastning.

Det framgår av Regis Lednings- och Partnerstudie som nyligen har publicerats. I studien har partners och ledning delat med sig av sin bild av marknaden. Den egna advokatbyrån har inte varit valbar.

När delägare och ledning tillfrågas om vad som bör prioriteras inom hållbarhet framöver svarar de liksom klienterna att jämställdhetsfrågorna är viktigast.

Annons

Juristbranschen brottas med problemet att  kvinnor lämnar yrket efter ett par år i yrket. De flesta advokatbyråer försöker lösa problemet i form av en organiserad dialog kring frågorna i kombination med ett fungerande regelverk för likabehandling. Mentorskap och aktivt coachande ligger högst på listan, därefter följer ”regler för jämställdhet, lika villkor” samt ”bra villkor kring familjebildande”. På frågan om hur högt advokatbyråerna prioriterar arbete för att förhindra kränkande särbehandling och sexuella trakasserier uppger nästan alla att en plan finns, men endast 47 procent menar att arbetet genomsyrar den dagliga verksamheten.

På frågan om icke-jurister bör ingå i ledningsgruppen och/eller styrelsen på byrån ställer sig de allra flesta positiva.

– Att så många partners kan tänka sig att ta in icke-jurister för att stärka upp ledningen var verkligen positivt och nytänkande, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudie på Regi Research & Strategi.

Annons

Ylva Gnosse ser tendenser på att viljan att inkludera icke-jurister i ledningsgruppen och/eller styrelsen på byrån.

– Ett bra ledarskap behöver inte alltid komma från de egna delägarna även om det finns många goda exempel på drivna och duktiga managing partners.

När det gäller framtida delägarskap tror de flesta att olika former av ”true partnership” kommer att öka.

Annons

–  Det ligger i tiden att bygga byrå och varumärke samt att arbeta mer i team, vilket true partnership uppmuntrar i högre grad än till exempel ”Stockholmsmodellen”, säger Ylva Gnosse.

Stockholmsmodellen går ut på att delägarna delar på alla gemensamma kostnader för att sedan på ett individuellt plan hämta hem sin vinst. True Partnership innebär å andra sidan att delägarna delar lika på vinsten.

Vidare visar studien att tre fjärdedelar av delägare och ledning på advokatbyråerna uppger att de lägger ganska mycket eller mycket fokus på digitalisering.  Sedan lång tid tillbaka används digitala verktyg för kunskapssökning (KM databaser/system) som till exempel Karnov eller VQ samt jävskontroll på de flesta advokatbyråer.

Distansuppkoppling ser ut att vara en självklarhet på merparten av byråerna. Det är framförallt en klientportal som byråerna funderar på att införskaffa om man inte redan har en sådan (27 procent uppger detta alternativ).

– Fortfarande är det mest verktyg som funnits länge på marknaden som dominerar. Att klientportal toppar inköpslistan är intressant och något som klienterna efterfrågar sedan ett par år tillbaka, säger Ylva Gnosse.

En tredjedel menar att arbeta mer digitalt och implementering av AI-verktyg är deras största utmaning på 1-2 års sikt.

Annons