Christian Åhlund
Juridik

Advokat Christian Åhlund får H.M. Konungens medalj

Medaljen – i 8:e storleken i Serafimerordens band – delas ut med motiveringen: ”För framstående insatser för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt”.

Uppdaterad 2017-03-08
Publicerad 2017-03-08

Hur känns det att ha belönats med den här fina utmärkelsen?

– Det är både hedrande och oväntat! Att få Konungens medalj är inget man går och väntar på, så det var en trevlig överraskning.

Hur fick du beskedet?

– Jag meddelades i ett brev från hovet där det står att konungen har beslutat om detta.

Vad består utmärkelsen av?

–  Utmärkelsen består av en medalj som jag mottog direkt från kungen och ett diplom från drottningen.

Du tilldelades utmärkelsen med motiveringen: ”För framstående insatser för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.” Kan du utveckla det?

– Jag har arbetat de senaste trettio åren med frågor inom detta område. Jag har bland annat varit delaktig i att bygga upp en organisation som arbetar med att bygga upp rättssystem i länder som håller på att återhämta sig från konflikter, till exempel Irak, Afghanistan, Haiti och Liberia. För närvarande är vi aktiva i Tunisien.

Hur går arbetet?

– Resultaten är skiftande. I Afghanisatan har arbetet inte gett så stort genomslag, men ett positivt exempel är Tunisien där utvecklingen går åt rätt håll. 

Vilka grundpelare är viktigast när man bygger upp demokratiska system?

–  Det vi strävar efter  är att bygga stabila demokratiska institutioner. Utan det fungerar inte demokratin. Advokatväsendet och domstolsväsendet spelar en grundläggande roll.

Vad är planerna nu?

– Jag är ordförade i Europarådets kommission mot rasism. Mina närmaste planer är att resa till Madrid imorgon för att träffa delar av Europarådsparlamentariska församling. På lördag bär det av till London för att diskutera en rapport där vi bland annat kritiserar brittiska tabloidpressen för okunnighet och spridning av främlingsfientlighet.

 

Christian Åhlund

Christian Åhlund blev advokat 1982 och har sedan dess inriktat sig på humanjuridik, arbetsrätt och brottmål. Åhlund var också drivande bakom att International Legal Assistance Consortium (ILAC) bildades 2002 och var dess generalsekreterare fram till 2015. Han mottog 2015 Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar och tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Platsannonser

Logga in