Acta och Kaupthing vill ha skydd mot stämningar

Acta och Kaupthing erbjuder skuldavskrivning med 40 procent till köparna av Lehman-obligationer. I gengäld kräver de juridisk immunitet mot framtida stämningar.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-02-11

Acta Kapitalförvaltning och Kaupthing lämnar ett erbjudande till de svenska kunder som köpt strukturerade produkter garanterade av Lehman Brothers i form av så kallade valutaobligationer.

Anmäl dig till Finans och Försäkring-nyhetsbrevet som kommer ut på fredagar.

Kaupthing sänker återbetalningskraven med 40 procent för de kunder som tagit lån för att köpa Lehman-produkterna. Inräknat skatteeffekter skulle det innebära att kunderna bara behöver betala hälften av skulden, enligt Acta. I gengäld tar Kaupthing över valutaobligationerna.

- Detta är en lösning som sätter kunderna i ett bättre läge än vad som varit fallet om vi inte nått en överenskommelse, säger Actas Sverigechef Mathias Andersson i ett pressmeddelande.

Vad som inte nämns i pressmeddelandet är att de kunder som går med på erbjudandet avsäger sig rätten till alla krav mot de inblandade aktörerna. Det framgår av information som lagts ut på en särskild hemsida om erbjudandet.

"I och med uppgörelsen är det inte heller möjligt för kunden att driva juridiska processer mot Acta Asset Management AS, Acta Kapitalförvaltning (Sverigefilial), Kaupthing Bank hf, Kaupthing Sverige AB eller Ålandsbanken Sverige AB", heter det på hemsidan.

Till saken hör att Actas försäljningsmetoder kritiserats av kunderna. Många har vittnat i medierna om att de känner sig lurade då de fick löfte om att investeringen var helt säker och de inte ens förstod att de tagit ett lån för att köpa valutaobligationerna.

Det var Kaupthing som ordnade krediterna åt kunderna, oftast ett par hundra tusen kronor per affär. Totalt har Acta-kunderna investerat drygt 1 miljard kronor i produkten.

Efter Lehmans krasch hösten 2008 blev de garanterade valutaobligationerna i princip värdelösa över en natt. För några veckor sedan blev det känt att Kaupthing planerar att börja driva in skulderna.

Kriström advokatbyrå företräder ett antal Acta-kunder som redan stämt Acta eller planerar stämningar med skadeståndsansvar. Acta har hittills avvisat alla krav.

Advokat Torbjörn Thalinsson säger till Realtid.se att Kriström just nu utreder det rättsliga läget för kunderna att även bestrida återbetalningskravet från Kaupthing. Nästa steg blir i så fall att bestämma hur processen ska drivas vidare juridiskt.

- Det kan bli i form av en grupptalan eller genom att vi driver ett antal pilotmål eftersom förutsättningarna ibland skiljer sig åt, säger han.

Avvecklingen av Lehmans skulder sker via en ordnad konkurs i Holland. Den processen kommer att ta många år att slutföra och det är fortfarande oklart om det finns några tillgångar att fördela.

Platsannonser

Logga in