Fintech

Accumulate överväger att överklaga dom i mål mot Seamless - "domen strider mot patentordning”

Det var i fredags som det stod klart att mjukvaruföretaget Accumulate förlorade sitt mål om patentintrång i bolagets modell för mobila betalningar. Istället gick motparten Seamless segrande ur striden och domstolen ogiltigförklarar Accumulates patent. På Seamless är IR-chefen Martin Larsson nöjd: "Det var ett väntat utfall."

Uppdaterad 2017-09-20
Publicerad 2017-09-20

Men på Accumulate är det andra tongångar. VD Stefan Hultberg anser att domen är felaktig och i praktiken strider mot den europeiska patentordningen.

–Detta strider mot EPO:s (European Patent Office) praxis och mot EPO:s riktlinjer. Det gör i sin tur att Sverige ställer sig utanför det överenskomna regelverket. Självklart påverkar detta skyddet för svenska innovationer. I praktiken får vi ett mycket, mycket svagt skydd för nya lösningar inom vårt viktigaste startupområde - IT, säger Stefan Hultberg till Realtid.se.

Accumulate stämde Seamless 2013 för patentintrång i och med lanseringen av det så kallade SEQR-systemet för betalningar via mobiltelefon. Det fick i sin tur till följd att Seamless begärde att ett av Accumulates patent i "Metod för säkra transaktioner" skulle ogiltighetsförklaras.

Grovt förenklat kan man säga att grunden för Accumulates patent är en kombination av olika dellösningar. Tillsammans utgör dessa en helt ny lösning på ett känt problem - nämligen säkra betalningslösningar via mobila enheter. Det är Accumulates uppfattning .

Men detta är ett resonemang som Patent- och Marknadsdomstolen inte accepterar. Istället har domstolen valt att analysera varje enskilt steg i lösningen för sig och inte helheten som sådan. Det gör i sin tur att man landar i slutsatsen att helheten i och för sig är en nyhet, men att den inte når uppfinningshöjd. Domstolen menar nämligen att de enskilda lösningarna redan var kända och att "fackmannen" skulle genom läsning av relevant litteratur ha kommit till samma slutsats och samma helhetslösning som Accumulate gjorde. Därmed finns ingen uppfinningshöjd, anser rätten.

–När domstolen gör denna analys så tittar man bara på de "tekniska" delarna i särdragen och man gör det bara på särdrag för särdrag. Därmed så tar man bort alla väsentliga skillnader. Kvar i skillnader blir bara "tekniska" delar, det vill säga en mobil och en router, säger Stefan Hultberg på Accumulate.

Han menar att domstolens resonemang i praktiken undergräver möjligheterna att skydda innovationer som bygger på mjukvarulösningar.

–Med detta synsätt och sätt att använda metoden så skulle vi inte kunna ha några datorimplementerade patent i Sverige.

Men på Seamless har man en helt annan åsikt.

–Vi delar inte den uppfattningen alls, säger Seamless IR-chef Martin Larsson till Realtid.se.

–Nu får vi se hur Accumulate tänker agera. Än så länge har jag inte sett några kommentarer från dem och de har fram till 6 oktober på sig att överklaga, fortsätter han.

Enligt Stefan Hultberg överväger nu Accumulate att överklaga domen:

–Detta är en jätteviktig fråga, inte bara för oss utan för all innovationsverksamhet inom IT-området i Sverige. Om vårt skydd inte gäller då är det många andra som också kommer att råka illa ut.

Enligt domen ska Accumulate ersätta Seamless rättegångskostnader på nära 14,5 miljoner kronor. Av den summan är nästan 9,2 miljoner kronor ombudskostnader.

Platsannonser

Logga in