8,9 miljarder i nettoutflöde från fonder i oktober

Taggar i artikeln

Fonder
Publicerad
Uppdaterad

I oktober noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 8,9 miljarder kronor. I första hand gjordes nettouttag från aktiefonder och blandfonder, medan långa räntefonder och hedgefonder uppvisade nettoinsättningar.

Realtid.se

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 113 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 6 425 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade nettouttag på 7,7 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 2,2 miljarder. Även korta räntefonder hade nettouttag på 0,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i långa räntefonder på 0,6 miljarder och i hedgefonder på 0,5 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 46,2 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 71,2 miljarder.

Annons

Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med 3,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder noterade ett sammanlagt nettoutflöde på 7,7 miljarder kronor och störst var uttagen från branschfonder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i Sverigefonder. Indexfonder visar fortsatt nettoinflöden med ett nysparande på 3 miljarder kronor under oktober månad.

Annons