Konjunktur

4 237 miljarder - så mycket har hushållen i lån

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 237 miljarder kronor i februari. Det är en ökning med 208 miljarder jämfört med motsvarande månad 2019.

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-03-26
Publicerad 2020-03-26

I februari 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Det innebär en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Från och med januari 2020 har Finansmarknadsstatistiken utökats med utlåning till hushåll från bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder (AIF). 

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i februari till 3 469 miljarder. Det är en ökning med 11 miljarder jämfört med föregående månad och en ökning med 167 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,1 procent i februari 2020.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,8 procent i februari. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med januari. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,0 procent i februari, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med januari. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 252 respektive 515 miljarder i februari 2020.

Platsannonser