Finans Nyhet

3G dyrare än beräknat

Publicerad

Skattebetalarna får betala 300 miljoner för 3G-utbyggnaden, en kostnad som teleoperatörerna borde fått stå för. Det hävdar den före detta EU-parlamentarikern Hans Lindqvist, i dag centerpartistisk ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Värmdö kommun.

Kommunerna har fått långt högre kostnader för bygglovsansökningarna för 3G-master och teknikbodar än väntat. Det hävdar hans Lindqvist, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Värmdö kommun. Han har nämligen räknat.

Värmdö kommun i Stockholms skärgård har sammanlagt fått femtio 3G-bygglovsansökningar från 3G-operatörerna.

Kommunens avgift för ett bygglovsärende har varit 6.120 kronor för en mast och två teknikbodar.

Annons

– Vi har en taxa vi följer som är utformad av Kommunförbundet, säger Hans Lindqvist.

Men den taxan var inte utformad för 3G.

– Tänk så många samtal vi fått från operatörerna, säger han.

Annons

Så han har räknat på kommunens verkliga kostnader för all hantering av dessa bygglov. Femtio ärenden där hälften överklagats. Av olika parter.

Tiden för bygglovshandläggare, med syn på plats, telefonsamtal, möten, samordning, prövning och överprövningar, det har tagit 60 timmar à 600 kronor i timmen. 36.000 kronor per bygglov.

Till detta tillkommer administrationen, utskrifter, utskick till berörda grannar, framtagande av byggloven, kungörelser och porton. 24 timmar à 500 kronor. 12.000 kr per bygglov.

Annons

Slutligen annonseras bygglovsansökningarna ut i kungörelser i lokalpressen, Hans Lindqvist har räknat på en annonskostnad på 30.835 kronor för i genomsnitt fem ärenden. Det är en annonskostnad på 6.167 kr per bygglov.

Summa 54.167 kronor. Det gör att på varje ärende har kommunen gått 48.000 kronor back. På femtio ärenden är det en kommunal kostnad på 2,4 miljoner kronor enbart i Värmdö. Det motsvarar drygt tio öre på skattsedeln.

– Om alla landets kommuner haft motsvarande kostnader innebär det att vi använt 300 miljoner skattekronor för att hantera något som marknaden borde ha klarat av, säger Hans Lindqvist.

Senare i vår, när de sista ärendena är avklarade, ska Hans Lindqvist göra en slutlig sammanräkning.

– I efterhand tycker jag att det är en kostnad operatörerna eller regeringen borde stått för. Vi ska gå till regeringen och presentera våra kostnader och kräva kostnadstäckning. Det var jävligt lätt för Ulrica Messing att säga att det skulle gå snabbt när det inte var hon som skulle hantera det.

Hans Lindqvist menar att pressen varit enorm på kommunen. I ena änden operatörerna i den andra kommuninvånare oroliga för den berömda strålningen.

– Jag föreslog till regeringen och miljöminister Lena Sommestad att de skulle inrätta ett etiskt råd för att granska hanteringen. Då skulle experter ha kunnat svara på allmänhetens frågor om strålningsrisker istället för att vi i kommunerna fick göra det. Men det blev nobben.

Trelleborg var en av kommunerna som konsekvent sa nej till alla 3G-bygglovsansökningar, vilket genererade färre frågor från oroliga privatpersoner och därmed lägre kostnader för Trelleborg. Trelleborgs stadsbyggnadschef Stefan Ferm har räknat på att deras kostnader för byggloven varit mellan 30.000 och 50.000 kronor per ärende. Siffror inte långt från Värmdös.

Men gjort är gjort.

– Vi hade kunnat sätta en prislapp tio gånger så hög om vi anat folkets oro för strålning, säger Hans Lindqvist.

Han låter genuint upprörd. Hade 3G-operatörerna samarbetat hade mycket varit vunnit.

– Vi har i många fall överklagat placeringen och fått nej hela vägen, först hos länsstyrelsen och sedan i länsrätten. Som skärgårdskommun har Värmdö en extra känslig landskapsbild och bolagen har sökt bygglov på Svartsö och Runmarö. En mast som gjorde mig väldigt arg var en Vodafone-mast som var ett rent svartbygge. Då byggde de inte på det ställe där de fått bygglov utan på en bergknalle en bit därifrån. Men länsrätten körde över oss så vi var tvungna att ge Vodafone bygglov i efterhand för svartbygget.

Annons