AffärerNyhet

Hoist Finance avyttrar dotterbolag för 4,5 miljarder

Publicerad
Uppdaterad

Hoist Finance har ingått ett avtal med Lowell om att avyttra sitt brittiska dotterbolag inom kredithanteringsverksamhet och portföljer av icke-säkerställda förfallna fordringar.

Realtid.se

Värdet på transaktionen (enterprise value) uppgår till cirka MSEK 4 500 och representerar 108 procent av Hoist Finance bokförda värde på de icke-säkerställda förfallna fordringarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Avyttringen av den brittiska verksamheten inom icke-säkerställda förfallna fordringar är ett resultat av att vi är dedikerade till att investera och bedriva verksamhet där vi kan generera attraktiv riskjusterad avkastning. Vår brittiska verksamhet inom icke-säkerställda förfallna fordringar har genererat låg avkastning under många år. Den innefattar betydande fasta och semi-fasta kostnader, vilket innebär att storskalighet är en viktig förutsättning för långsiktig framgång. Vår brittiska kredithanteringsplattform har inte tillräcklig storlek och den kommer att utvecklas bättre som del av Lowells större verksamhet. Försäljningen ger Hoist Finance möjligheter att växa och investera i portföljer där vi kan generera högre avkastning, säger Lars Wollung, vd, i en skriftligkommentar.

Transaktionen ger ett positivt tillskott på resultat, kapital och avkastning på eget kapital från tillträdesdagen. Nettovinsten från transaktionen före skatt uppgår till cirka 140 miljoner kronor, nyckeltalet CET1 beräknas öka med cirka 280 baspunkter och avkastningen på eget kapital ökar med cirka 1 procentenhet 2022, allt annat lika.

Det bokförda värdet på de sålda portföljerna med icke-säkerställda förfallna fordringar uppgick till cirka 4 150 miljoner kronor, representerande cirka 19 procent av koncernens totala portfölj i december 2021.

Annons

En portfölj av säkerställda lån om 340 miljoner kronor samt koncernfunktioner blir kvar och fortsätter att verka som vanligt i Storbritannien.

Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022 och är villkorad av godkännande från brittiska Financial Conduct Authority (FCA).

Annons