Finans Nyhet

Zimpler och Trustly i infekterad konflikt

Taggar i artikeln

Nordic Capital Trustly
Publicerad
Uppdaterad

UPPDATERAD Betalföretaget Zimpler anklagar Trustly för att missbruka sin dominerande ställning. Nu vill Zimpler att konkurrensverket agerar snabbt.

Sara Johansson

Betalföretagen Zimpler och Trustly befinner sig just nu i en strid som rör konkurrensen om kunderna och då framförallt spelbolagen men även vissa finansbolag. Enligt Zimpler har Trustly ett de facto-monopol, med en marknadsandel på 85 procent på betaltjänsterna på marknaden för onlinespel i Sverige, vilket leder till snedvriden konkurrens och sämre villkor för kunderna.

”I flera fall har Trustly meddelat aktuella spelbolag att Trustly kommer att stänga spelbolagen ute från Trustlys betaltjänst om de aktiverar Zimpler”, framgår det av Zimplers klagandeskrift till Konkurrensverket.

Zimpler har med hjälp av Kastell advokatbyrå vänt sig till myndigheten. Detta är ett andra försök att få Konkurrensverket att agera mot Trustly. Vid första försöker fann inte Konkurrensverket skäl att inleda någon utredning mot betaltjänstbolaget.

Annons

Zimplers ombud inleder med att förklara för myndigheten hur marknaden ser ut för dessa bolag. Denne pratar om hur känslig marknaden är och pekar på att det företag som först introducerar nya tjänster anpassade särskilt för verksamheter online snabbt kan uppnå en mycket stark ställning.

”Om de nya tjänsterna har egenskaper som gör att de saknar fullgoda alternativ kan företag som först etablerar tjänsterna ha både incitament och möjlighet att hindra att ytterligare företag får möjlighet att etablera sig med nya motsvarande eller bättre erbjudanden”.

Zimpler menar att det därför är angeläget att Konkurrensverket agerar snabbt så att inte förutsättningarna för effektiv konkurrens sätts ur spel. Enligt bolaget har just en sådan situation nu inträffat och pekar på Trustly som har etablerat en ny typ av betalningstjänst som kallas Paynplay. Tjänsten går ut på att konsumenten genomför en betalning i realtid och samtidigt registrerar sig och identifierar sig via banken. Kunden kan på samma sätt ta ut pengar och få tillgång till dem på sitt bankkonto i realtid.

Annons

Zimpler skriver att tjänsten för att kunna erbjuda kunder en omedelbar utbetalning till deras konton är ett effektivt konkurrensmedel för främst spelbolag men även vissa finansbolag. Genom att först etablera denna typ av betaltjänst har Trustly lyckats ta hela marknaden.

”Som närmast de facto-monopolist har Trustly för närvarande en helt dominerande ställning”.

Zimpler har utvecklat en tjänst motsvarande den funktion som Trustly har där utbetalning av medel från företag till konsument kan ske omedelbart. Men enligt Zimpler har Trustly ”utnyttjat sin de facto ensamställning till att på olika sätt hindra kunder, främst spelbolag, att köpa Zimplers tjänster”. Företaget anser att agerandet utgör ett tydligt missbruk av Trustlys dominerande ställning.

Annons

Zimpler skriver att det rör sig om 70 företag på marknaden. Alla utom ett har avtal med Trustly om inbetalning och alla utom fem har avtal om utbetalning. Totalt är Trustly leverantör av tjänster som innefattar utbetalningar till konsument i realtid till spelföretag som täcker 85 procent av marknaden för onlinespel i Sverige.

Zimpler skriver att Trustly missbrukar sin dominerande ställning på den svenska marknaden för betaltjänster genom att hindra spelbolag från att medge utbetalningar via Zimpler.

”I flera fall har Trustly meddelat aktuella spelbolag att Trustly kommer att stänga spelbolagen ute från Trustlys betaltjänst om de aktiverar Zimpler”. 

Vidare framgår det att hotet inte bara gäller för Trustlys tjänst i Sverige utan även i andra länder.

”Följden blir att spelbolagen backar och överhuvudtaget inte törs aktivera Zimpler i Sverige”.

Zimpler skriver också att det även förekommer exklusivitetsavtal med olika omfattning där spelbolagen förhindras att lansera andra betalningsmetoder. I andra fall får de inte ha några andra betalmetoder än Trustlys. Exklusivavtalen innehåller klausuler om skadestånd vid brott mot exklusiviteten.

”Trustly har inte bara hotat med skadestånd utan det finns enligt vad Zimpler känner till även spelbolag som faktiskt tvingats betala skadestånd”.

Zimpler skriver att den försämrade konkurrensen har lett till att Trustly kunnat ta ut mycket höga priser, vilket är till skada för slutkonsumenterna, det vill säga spelbolagens kunder. När Trustly köpte upp en aktör, Entercrash, som försökte etablera sig på marknaden, innebar resultatet en rejäl prishöjning för Entercrash tidigare kunder.

Trustly har ökat sin omsättning rejält de senaste åren. Under 2018 hade betaltjönstbolaget en omsättning på cirka 890 miljoner kronor jämfört med 470 miljoner kronor året innan. Resultatet ökade från 143 miljoner kronor 2017 till 236 miljoner kronor 2018.

Trustlys största ägare är riskkapitalbolagen Nordic Capital och Alfvén & Didrikson.

Zimpler hade en omsättning på cirka 39 miljoner kronor 2018, vilket var en ökning från cirka 29 miljoner kronor året innan. Zimpler har dock gått med förlust de senaste åren. Under 2018 uppgick förlusten till 0,7 miljoner kronor jämfört med en förlust på 2,3 miljoner kronor året innan.

Största ägare i Zimpler är Lite Development, Inbox Investment, Kristofer Ekman Sinclair och Johan Friis.

Konkurrensverket har ännu inte fått något från Trustly rörande anklagelserna. Sista dagen för att inkomma med svar i enlighet med åläggandet är den 6 december.

”Mot bakgrund av att vi just nu inväntar svar från Trustly, har vi inte fattat något beslut om Konkurrensverket ska prioritera en fortsatt utredning av ärendet”, skriver en av myndigehetens handläggare i ett mejlsvar till Realtid.

FOTNOT: Trustly har återkommit per mejl med följande kommentar:

”Zimplers klagomål innehåller en rad faktafel och saknar saklig grund. Trustly är en relativt liten betalmetod i en marknad full av konkurrerande, internationella och nationella, betalmetoder såsom Visa, Mastercard, PayPal, Swish med flera. Zimpler har på samma sätt som andra betalmetoder möjligheten att konkurrera baserat på kvaliteten på deras tjänst. I denna konkurrensutsatta marknad har kunder många alternativ att välja mellan, och vi glädjer oss över att våra kunder finner värde i våra produkter. Vi ser fram emot att besvara Konkurrensverkets frågor och är övertygade om att de kommer att dra slutsatsen att detta ärende saknar saklig grund”.

Annons