Volvo-vd:n satsar på havsbaserad vindkraft: ”Första pilotanläggningen inom ett år”

Taggar i artikeln

Håkan Samuelsson Windeed
Publicerad
Uppdaterad

Förra året lämnade Håkan Samuelsson vd-posten i Volvo Cars. Nu satsar han istället på havsbaserad vindkraft genom företaget Windeed, där han är en av de tidiga investerarna.

Anders Frick

Det var på våren 2022 som Volvo Cars styrelse utsåg Jim Rowan till Håkan Samuelssons efterträdare. Men även efter att han lämnade Volvo har Håkan Samuelsson haft fullt upp – bland annat som ordförande för Polestar, men även som rådgivare och investerare i Windeed där ABB-veteranen och Kinakännaren Bertil Moritz är vd.

Windeed har utvecklat en lättviktsflotte för flytande vindkraft och har nu framgångsrikt provat den vid Ålborgs universitet genom ett bassängtest med modell i skala 1:64. Enligt bolaget visar testerna att flotten är mycket motståndskraftig mot hydrodynamiska krafter.

– Windeed använder prefabricerade moduler och montaget är oberoende av varv eller torrdockor. Detta innebär radikalt lägre materialåtgång och kostnader. Exempelvis är elkostnaden lika eller lägre än de bästa landbaserade anläggningarna, säger Håkan Samuelsson till Realtid.

Annons

Han är en av de tidiga investerarna i Windeed, men vill inte uppge hur stor ägare han är i bolaget. Istället vill han lyfta fram havsbaserad vindkraft som en nyckelkomponent mot klimat- och energikriser.

– Ja detta är den mest kostnadseffektiva koldioxidfria kraftkällan. Vindstyrkan på havet är större än på land, kraftverken är mindre störande och har lägre miljöpåverkan. Och framförallt så är havet stort: tillgången på hav där det blåser räcker med råge för att ersätta all fossilbaserad el, säger han.

Även om bolaget har säkrat ett flertal patent så saknas inte utmaningar.

Annons

– Nya koncept och lösningar behöver första pilotapplikationer för att demonstrera fördelarna. Första tröskeln är hög eftersom det är komplext att visa att konceptet är så mycket bättre och att risken är låg trots innovation på systemnivå, säger han.

Hur nära marknaden ligger detta?
– Vi räknar med att ha den första pilotanläggning igång inom ett år, och mer storskaliga anläggningar redo inom en femårsperiod, säger Håkan Samuelsson.

Läs även artikeln om Freja Offshore som bygger vindkraftsparken Mareld strax utanför Göteborg med en total effekt som motsvarar ett kärnkraftverk.

Annons

Annons