Arbetet mot penningtvätt har granskats hos ett sjuttiotal svenska banker, sparbanker, kreditmarknadsbolag och penningöverförare.
Finans

“Vi har kontaktat danska Finansinspektionen”

Värdehanteringsföretaget Loomis anklagades i våras för penningtvätt. Utredningen visar på brister i förhållande till efterlevnaden av interna policys och förfaranden. “Vi vidtar nu omedelbart åtgärder i förhållande till de brister som utredningarna visat på”, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis, till Realtid. 

Publicerad 2019-07-19

I våras anklagade en dansk journalist Loomis för att ett av Loomis dotterbolag skulle ha levererat valuta till danska valutaväxlingskontor, varav ett fåtal av dessa nu är misstänkta för inblandning i penningtvätt.

Valutaväxlingsverksamheten i Danmark har bedrivits av Loomis Foreign Exchange AS i Norge (“Loomis FX”).

Loomis har inte vid något tillfälle delgivits misstanke från myndigheter i den aktuella frågan, men initierade omedelbart såväl en intern som två separata och oberoende externa utredningar.  

Den interna utredningen har utförts av Loomis koncernövergripande riskfunktion och de externa oberoende utredningarna av KPMG samt Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Syftet med de externa utredningarna har varit att utvärdera Loomis FX:s system för motverkande av penningtvätt och att granska efterlevnaden av relevanta regelverk, bland annat i förhållande till anslutning av nya kunder och övervakning av transaktioner under perioden 2016 till 2018, med ett särskilt fokus på valutaväxlingskontor i Danmark.

Utredningen visar att det finns brister i förhållande till efterlevnaden av interna policys och förfaranden och det har konstaterats att tillämpad standard för regelefterlevnad kunde varit högre. Det har i vissa fall lett till att FX-verksamheten inte bedrivits på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller exempelvis avseende frågor om tillstånd, anslutning av kunder, specifika tjänster för, och kontroll av, högriskkunder, såväl som rapportering av misstänkta transaktioner och aktiviteter till myndigheterna. 

Loomis har kontaktat den norska Finansinspektionen (FSA) för att dela slutsatserna från utredningarna men även för att informera om åtgärder för att stärka organisationens policys, förfaranden och rutiner i förhållande till AML. Även den danska Finansinspektionen har informerats om ovanstående åtgärder.

Vilken effekt har resultatet av granskningen på  Loomis-koncernens finansiella ställning och resultat?

– Baserat på aktuell information, bedömer vi att dessa frågor inte har någon väsentlig effekt på Loomis-koncernens finansiella ställning och resultat, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef Loomis till Realtid. 

Hur ska ni gå vidare? 

– Vi vidtar nu omedelbart åtgärder i förhållande till de brister som utredningarna visat på. Vi har också kontaktat norska Finansinspektionen för att dela våra slutsatser och informera om våra åtgärder. Vi har även kontaktat danska Finansinspektionen.

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in