Var sjätte som tar ett snabblån får inkassokrav

Taggar i artikeln

Blancolån Finansinspektionen
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Sett över alla långivare beviljades var femte blancolån till en person som inte har några pengar kvar att leva för när alla månadens omkostnader har betalats.

Realtid.se

Enligt Finansinspektionens beräkningar, som baseras på Riksbankens prognoser för inflation och reporänta, kommer andelen låntagare med underskott öka från nuvarande 19 procent till 28 procent 2023. Om inflationen biter sig fast på dagens nivå och Riksbanken höjer räntan snabbare än enligt sitt huvudscenario får nästan 35 procent av låntagarna underskott. Det visar Finansinspektionens kartläggning av konsumtionslån som presenteras i dag.

Detta är femte gången FI kartlägger konsumtionslån. Myndighetens kartläggningar visar tecken på att vissa saker blir bättre. Allt färre personer med låga inkomster tar stora lån, och deras andel minskar för varje år.

Samtidigt är det fortfarande många låntagare med låga inkomster som får låna stora belopp. Nästan fem procent av alla nya lån i kartläggningen över 100 000 kronor gick till personer som tjänar mindre än 15 000 kronor i månaden efter skatt. Kartläggningen visar också att nära 20 procent av personerna som beviljades ett nytt blancolån inte hade tillräckligt mycket pengar kvar att leva för efter att alla omkostnader har betalats. Det visar, enligt FI, att långivare alltför ofta gör bristfälliga kreditprövningar.

Annons

I juni i år gav FI två banker anmärkningar och straffavgifter, för brister kopplade till just kreditprövningar av stora lån utan säkerhet.

– Dåliga kreditprövningar riskerar att sätta konsumenter i skuldfällor och här måste företagen bli bättre. Givet läget i ekonomin ser vi också en stor risk att allt fler personer kommer få betalningsproblem den kommande tiden. När inflationen ökar och räntorna går upp, kommer många som i dag fått lån, trots att de har små marginaler, få svårt att få ekonomin att gå ihop säger FI:s generaldirektör Susanna Grufman i en skriftlig kommentar.

Andelen låntagare som får svårt att betala tillbaka sina lån varierar mellan olika typer av långivare. Störst är den andelen bland låntagare hos konsumentkreditinstitut, företag som tidigare kallades snabblåneföretag. Där får nästan var sjätte låntagare ett inkassokrav. Det ska ställas mot att endast 1 av cirka 300 låntagare som lånar av en storbank får inkassokrav.
Ett skäl till detta är att konsumentkreditinstitut ger lån till personer med mindre marginaler i sin ekonomi. Det gäller unga, personer med låg inkomst och låntagare som har betalningsanmärkningar. Tidigare analyser från FI visar också att personer som lånar av konsumentkreditinstitut löper 20 gånger högre risk att få skuld hos Kronofogden än personer som lånar av en storbank.

Annons

Den 1 januari 2023 tar FI över tillsynen av kreditprövningarna för konsumentkreditinstituten och kommer därför fortsätta att granska de företagen noga.

En ytterligare slutsats från årets kartläggning är att det är troligare att låntagare som nyligen har haft ett inkassoärende får inkassokrav även på det nya lånet. Bland de som tog en kostnadsbärande faktura var det sex gånger vanligare med inkassokrav om fakturatagare nyss har haft ett inkassoärende.

Annons