Tungmetall i Soltech Energys produkter – samtidigt talar Kinberg Batra om hållbarhet

Anna Kinberg Batra, Advanced SoltechAnna Kinberg Batra, Advanced Soltech
Anna Kinberg Batra är ordförande i Soltech Energy och även i branschorganisationen Svensk Solenergi.
Publicerad
Uppdaterad

Svensk Solenergi verkar för hållbarhet i branschen. Samtidigt är branschorganisationens ordförande Anna Kinberg Batra även ordförande och ägare i Soltech Energy som säljer paneler med tungmetallen kadmium – ett material som större delen av branschen ratar.

I mars förra året valdes Anna Kinberg Batra till ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi.

”Med bakgrund som partiledare för Moderaterna, men också som energipolitisk talesperson för partiet, hoppas Svensk Solenergi på att Anna Kinberg Batra kommer att hjälpa den svenska solenergibranschen framåt”, skrev tidningen Aktuell Hållbarhet.

Svensk Solenergi har en hög svansföring när det gäller klimat- och miljöfrågor. Solkraft ska inte bara ersätta fossila bränslen. Medlemsföretagen måste också åta sig att följa en vittgående uppförandekod som rör frågor som regelefterlevnad, arbetsförhållande, produktsäkerhet och miljö.

Annons

Bland annat ska en medlem ”verka för hållbarhet i branschen och att solenergiteknik tillverkas, installeras, används och återvinns med så liten påverkan på miljö och omgivning som möjligt (…).”

Samtidigt svingar branschorganisationens ordförande Anna Kinberg Batra, även ordförandeklubban i ett solenergibolag som säljer paneler med tungmetallen kadmium – ett material som såväl Kemikalieinspektionen som större delen av branschen ser problem med.  

Farligt ämne  

Annons

Det rör sig om noterade Soltech Energy. Anna Kinberg Batra klev in som styrelseordförande i solenergibolaget sommaren 2020 och erhöll för andra halvåret 150 000 kronor i styrelsearvode. Samtidigt ska hon ha agerat konsult åt bolaget och för 2020 fakturerade hon 500 000 kronor i konsultarvode.

Med 32 091 aktier, som idag är värda 641 820 kronor, är hon också ägare i bolaget.

Soltech Energy säljer idag två produkter innehållandes kadmium-tellurid: takpannan Soltech RooF och solcellsfasaden Soltech Facade.

Annons

Detta samtidigt som tungmetallen kadmium står på statliga Kemikalieinspektionens ”svarta lista”.

”Kadmium och föreningar med denna metall är särskilt farliga ämnen med negativa effekter på människors hälsa och miljö”, skriver myndigheten på hemsidan.

– Kadmium är ett farligt ämne för hälsan som vi arbetar med att fasa ut för att minska exponeringen för detta, meddelar Helena Parkman på Kemikalieinspektionen.

Samtidigt är kadmium i solcellspaneler inte ett problem så länge panelen används.

– Vi bedömer att det finns risk för hälsa och miljön på grund av exponering av kadmium vid avfallssteget och då till exempel vid materialåtervinning eller eventuell deponi, förklarar Parkman.

På Kemikalieinspektionen vill man därför att det ska utvärderas om även solpaneler ska omfattas av RoHS – ett EU-direktiv som bland annat förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller i elektriska och elektroniska produkter. För kadmium gäller att gränsvärdet för vad som är tillåtet i homogent material är 0,01 viktprocent.

– Det förefaller rimligt att de omfattas av direktivet eftersom användningen av solpaneler har ökat och sannolikt kommer att öka snabbt under de kommande åren, menar Helena Parkman.

Konkurrenterna ratar kadmium

Även om kadmiumtellurid i solpaneler fortfarande är tillåtet, har Soltech Energys viktigaste konkurrenter, Energi Engagemang och Solkompaniet, frivilligt valt bort materialet.

– Det är en produkt som har en lägre effekt, alltså lägre verkningsgrad. Rent ekonomiskt är den typen av produkter inte lika lönsam för kunden, säger Jonas Helander, projektutvecklingschef på EnergiEngagemang och fortsätter:  

– Vi vill heller såklart inte använda oss av en teknik som löser ett problem, men som ställer till med ett annat problem. Miljöaspekten är viktig när man väljer komponenter. 

Ska återvinnas i Kina

Soltech Energy ser samtidigt inga problem med kadmiumtellurid-produkterna.  

– Det (kadmium, reds anm) är inkapslat mellan glas och för att det ska komma ut i naturen måste man ta solcellerna och glasen och mala sönder det till ett pulver och sprida ut det, säger bolagets vd Stefan Ölander.

Enligt Ölander finns det ingen risk att tungmetallen kommer ut i naturen eftersom uttjänta eller trasiga moduler ska returneras till tillverkaren Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. i Kina för återvinning.

– Men eftersom moduler har väldigt hög kvalitet och en livslängd på 25-30 år så har det inte hänt ännu, skriver Stefan Ölander i ett mejl.

Bo Juslin – solenergiexpert, besiktningsman av solcellsanläggningar och senior expert på AFRY – ser dock problem med en sådan lösning.

– Om återvinningen skulle fungera utan problem så är ju det bra. Men jag ser ett problem i detta. Man skulle alltså skicka tillbaka detta till Kina om 25 till 30 år. Det är ju inte ens säkert att tillverkaren finns kvar då. Och vet användaren av solpanelerna vad som ska göras med panelerna om 25 till 30 år? De kan ju har bytt ägare och så vidare, säger Juslin som avråder från användningen av kadmium.

Otydlig branschorganisation

Realtid har ställt frågan till Anna Kinberg Batra hur hon ser på det faktum att ”hennes” bolag säljer produkter som andra aktörer inte vill befatta sig med.   

I ett mejl skriver hon: ”Att göra klimatavtrycket i produktionsledet så litet som möjligt och att ständigt utveckla hållbara lösningar är en viktig fråga för hela solenergibranschen och något som drivs dels på branschnivå men också i de olika solenergibolagen. Minskningen av material där tungmetaller ingår är en övergripande målsättning. Vi köper via våra dotterbolag bland annat solpaneler märkta med Solar Score Card som visar att leverantören presterar enligt SVTC:s riktmärken för hållbarhet och social rättvisa i hela leveranskedjan. Både Soltech och branschen driver dessa frågor aktivt vilket gör att jag har förtroende för det jobb som görs både idag och för framtiden när det gäller utvecklingen av solenergi som ett växande energislag i den gröna omställningen.”

Branschorganisationen Svensk Solenergi, som Anna Kinberg Batra alltså är ordförande i, är otydlig i sitt ställningstagande till kadmiumtellurid-produkter.

”Jag har som jag sa till dig kollat upp ditt påstående med medlemsföretaget i fråga om CdTe (förkortning av kadmiumtellurid, reds anm). Jag har förstått deras svar som att deras leverantör strävar efter att minimera mängden CdTe i sina produkter, något som jag ser positivt på (…), skriver Svensk Solenergis vd Anna Werner i ett mejl.

Annons