AffärerNyhet

Trots nedgången – antalet mega-affärer överträffar rekordåret 2021

Trots nedgången – antalet mega-affärer överträffar rekordåret 2021Trots nedgången – antalet mega-affärer överträffar rekordåret 2021
”Nedgången även i Sverige skedde från rekordnivåer. Det vi ser nu är en återgång till en mer normal, och fortsatt stabil, nivå. I ett lite längre perspektiv har första halvan av 2022 varit ett riktigt bra år i Sverige”, säger Carl Svernlöv.
Publicerad
Uppdaterad

Den globala M&A-aktiviteten sjönk årets sex första månader, men antalet megaaffärer överträffar resultatet under första halvåret förra året. Och Sverige är hetast i den nordiska klassen.

Camilla Jonsson

Globalt har geopolitisk oro och Rysslands krig mot Ukraina, lokala lock downs till följd av covid, högre räntenivåer, en ökad inflation och ökade råvarupriser hämmat investeringsaktiviteten den första halvan av 2022.

Trots årets nedgång är M&A-aktiviteten det första halvåret 2022 den tredje starkaste under ett första halvår det här decenniet, sett till antal affärer. Det visar advokatbyrån Baker McKenzies analys av M&A-marknaden för första halvåret 2022.

–M&A-aktiviteten sjunker absolut sett, men det utgör i princip en rekyl efter fjolårets extremt höga aktivitet. 2021 var ett rekordår och det var ett ordentligt högtryck för M&A-affärerna, säger Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie.

Annons

Mindre nedgång i Sverige 

I Sverige sjönk antalet M&A-affärer till 966 transaktioner årets sex första månader, vilket var en nedgång i volym med 17 procent jämfört med samma period 2021. Denna nedgång var dock mindre än nedgången i de övriga nordiska länderna som hade ett större tapp. Det totala värdet av M&A-affärerna sjönk med 15 procent och uppgick till 48,96 miljarder USD årets sex första månader i Sverige.

–Nedgången även i Sverige skedde från rekordnivåer. Det vi ser nu är en återgång till en mer normal, och fortsatt stabil, nivå. I ett lite längre perspektiv har första halvan av 2022 varit ett riktigt bra år i Sverige, säger Carl Svernlöv.

Annons

I Sverige genomfördes flest M&A-affärer inom industrisektorn, tätt följt av konsumentprodukter och -tjänster och därefter högteknologisektorn. Affärer till störst värde genomfördes i sektorn stapelvaror på konsumentmarknaden (consumer staples), följt av finanssektorn.

Mer normaliserad nivå globalt 

Det totala antalet förvärv och fusioner globalt sjönk till 26 700 affärer under första halvåret 2022, vilket är en nedgång med 17 procent jämfört med föregående år sett till volym.

Annons

Det totala värdet av genomförda M&A-affärer första halvåret 2022 uppgick till 2,2 biljoner USD globalt, vilket är nedgång med 21 procent jämfört med samma period 2021. Dock ökade värdet på de globala M&A-transaktionerna med 11 procent Q2 2022 jämfört med Q1 2022.

Så kallade mega-affärer (M&A-affärer med ett värde på mer än 10 miljarder USD) ökade med 11 procent det första halvåret 2022 jämfört med första halvåret 2021.

Den största affären under perioden var Philip Morris Holland Holdings B.V. (Nederländerna) bud på tobaksbolaget Swedish Match AB om ett totalt värde på SEK 161,2 miljarder SEK (16 miljarder USD) följt av riskkapitalbolaget EQT:s förvärv av Hongkong-baserade Baring Private Equity Asia Ltd; norska tankrederiet Front Line Ltds samgående med belgiska Euronav NV och därefter malaysiska Petronas Chemicals Group Bhd förvärv av kemibolaget Perstorp, varav den sistnämnda genomfördes med Baker McKenzie som legal rådgivare.

Sett till gränsöverskridande affärer var det främst investerare från Storbritannien och Norge som förvärvade svenska företag, totalt 33 svenska företagsaffärer per respektive land. Storbritannien, följt av Norge och Finland, var de mest attraktiva marknaderna för M&A-affärer från Sverige.

–Vi märker att de amerikanska köparna har blivit mer försiktiga, säger Carl Svernlöv.

Nedgång i hela Norden 

Även i Norden som helhet skedde en nedgång. För årets sex första månader sjönk antalet M&A-affärer med 22 procent jämfört med samma period 2021, och uppgick till 1 107 M&A-affärer. Det totala värdet sjönk med 14 procent till 54,7 miljarder USD.

Flest antal affärer i Norden under perioden genomfördes under maj.

– Marknaden för förvärv och fusioner ser fortsatt stabil ut för Sverige 2022, vilket även speglas av de transaktioner som Baker McKenzie för närvarande arbetar med. Det finns fortfarande gott om kapital, säger Carl Svernlöv.

M&A-analysen baseras på statistik från data- och analysföretaget Refinitiv och innehåller globala kommunicerade M&A-affärer med standardundantag.
 

Annons