Företagen i gruppen tillhörande Signum Technology arbetar bland annat med överföring av flytande gas. Bild: Signum Technology
Företagen i gruppen tillhörande Signum Technology arbetar bland annat med överföring av flytande gas. Bild: Signum Technology
M&A

Trelleborg köper brittisk koncern med 410 miljoner i omsättning

Svenska industriföretaget Trelleborg köper brittiska koncernen Signum Technology av riskkapitalbolaget Phoenix. Företagsgruppen arbetar bland annat med flödeskontroll till olje- och gasindustrin. 

Uppdaterad 2019-07-11
Publicerad 2019-07-11

Förvärvet sker genom avtal med Trelleborgs affärsområde Trelleborg Industrial Solutions. Enligt Trelleborg stärker köpet företagets snabbväxande marknadssegment för flytande gas-överföring (liquid natural gas, LNG).

Signum Technology har huvudkontor i Wiltshire, England, tillverkningsanläggningar i Storbritannien samt servicecenter globalt. Försäljningen uppgick till omkring 410 miljoner kronor 2018. 

– Tillsammans skapar vi ett mycket attraktivt erbjudande av integrerade lösningar och säkerhetskritiska system både inom LNG-överföringar mellan fartyg och överföringar från fartyg till land i krävande industrier. I likhet med Trelleborg har Signum gott anseende i fråga om kvalitet och innovation. Förvärvet kommer också ytterligare stärka vår geografiska räckvidd, inte minst inom eftermarknad och service, och passar oss därför mycket bra ur många aspekter, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborgs Industrial Solutions i en kommentar.  

Signum är en företagsgrupp med 150 anställda och som består av de fyra bolagen Klaw, Klaw LNG, Gall Thomson och Vee Bee. Majoritetsägare är det brittiska riskkapitalbolaget Phonenix Equity Partners och därefter ett antal mindre enskilda ägare. Trelleborg köper 100 procent av bolaget.

Trelleborg vill inte avslöja köpesumman.

Platsannonser